Saturday, April 4, 2020

Stretch & Contract


Stretch & Contract

การเหยียด และการหด,เกร็งกล้ามเนื้อ


     ที่มาของบทความที่ต้องนำมาอธิบายนี้ เนื่องจากเมื่อคุณอ่านในเวบไซท์ หรืออ่านในนิตยสารภาษาไทยที่เกี่ยวกับการเล่นกล้าม คุณจะเห็นคำว่า "ให้ เหยียด กล้ามเนื้อจนสุด" และ "จากนั้นให้ หดเกร็ง กล้ามเนื้อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้" คำว่า "เหยียด" นั้น คุณยังพอเห็นภาพและไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แต่เมื่อพูดถึงคำว่า "หดเกร็งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้" นั้น ปรากฏว่ามีหลายท่านคิดถึงการที่ต้องใช้แรงบีบคั้นไปที่กล้ามเนื้อที่กำลังพูดถึง ให้มากที่สุดจนตัวสั่นไปทั้งตัว ซึ่งคือความหมายตามภาษาไทยของคำว่า "เกร็ง" นั่นเอง  แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นครับ

       สาเหตุก็มาจากตัวต้นฉบับของต่างประเทศ ที่มีอยู่สองคำคือ

       1.ใช้คำว่า Stretch กล้ามเนื้อ ก็คือการเหยียดกล้ามเนื้อ

       2.ใช้คำว่า Contract กล้ามเนื้อ เมื่อเปิดดิชชันนารี คำว่า Contract นี้แปลว่า "หด ,ย่น ,ขมวด ,เกร็ง" ผมก็เลยหยิบคำว่า "หด,เกร็ง" มาใช้ ซึ่งความหมายของมันก็คือการกระทำที่ตรงกันข้ามกับการ "เหยียด ( Stretch )" เท่านั้นแหละครับ   ไม่ใช่การที่เราถือวัตถุอะไรสักอย่างแล้วออกแรงเกร็งบีบวัตถุนั้นอย่างหนักในความหมายภาษาไทยครับ (แต่หากฝรั่งต้องการสื่อความหมายของคำว่าเกร็งกล้ามเนื้อจริงๆเลย (จนตัวสั่น) เขาจะใช้คำ Squeezing ครับ ซึ่งผมจะไปใช้คำว่า "ออกแรงเค้น"แทนสำหรับคำนั้น) ดังนั้น เมื่อเข้าใจแล้วก็ขอให้คุณไม่ต้องไปทุ่มเทออกแรงเกร็งตอนยกน้ำหนักหรอกครับ ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อธรรมดาๆแหละครับ และเพื่อให้เห็นภาพ ผมจึงนำตัวอย่างของกล้ามเนื้อ และอธิบายว่า การเหยียด ,และการหด,เกร็งกล้ามเนื้อชิ้นที่กำลังพูดถึงนั้นว่าคืออะไร

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

เมื่อเราหด,เกร็ง กล้ามเนื้อไบเซบ (Contract) มันก็จะดึงแขนท่อนปลายของเราขึ้นมา

คำว่า "หด,เกร็งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้" คือการยกบาร์ขึ้นจนสูงสุดแล้ว กล้ามไบเซบ ไม่สามารถจะหดตัวได้มากไปกว่านี้อีกแล้ว (คือมันหดตัวมากที่สุดจนยกแขนท่อนปลายขึ้นสุดแล้ว) ตามภาพข้างซ้ายนี้ครับ ไม่ใช่การเกร็งกล้ามไบเซบ แบบสุดแรงเกิด

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

ในภาพซ้ายนี้ แสดงถึงกล้ามเนื้อไทรเซบ ที่กำลังถูกเหยียด (Stretch)

เมื่อเราหด,เกร็ง กล้ามเนื้อไทรเซบ (Contract) มันก็จะดึงแขนท่อนปลายลงมา


- END -