Saturday, April 4, 2020

Stretch


 Stretch

การเหยียด เพื่อการเคลื่อนที่ของมัดกล้าม

     ขณะที่เพื่อนสมาชิกกำลังอ่านเวบหน้านี้อยู่ ก็แสดงว่า ผมเจอต้นฉบับที่ใช้คำว่า stretch  แล้วผมจึงแปลคำว่า stretch ด้วยการทำลิงค์มาที่เวบหน้านี้ (หน้าที่คุณกำลังอ่านอยู่นี้)

       ในการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเป็น การยืน ,การเดิน ,การลุกจากที่นั่ง ,การหยิบของ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มาจากการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อสองรูปแบบ ก็คือ

       1.กล้ามเนื้อมีการเหยียดตัว ( stretch ) และ...

       2.กล้ามเนื้อมีการหดตัว ( contract )

       การอธิบายความหมายของคำว่า "เหยียด" จะง่ายที่สุดก็คือการให้ดูรูปภาพประกอบดังข้างล่างนี้นะครับ โดยให้ดูเฉพาะ "แถบสีชมพู" ที่ผมทำไว้ให้  ก็จะรู้ว่า คำว่า stretch มันอยู่ที่จังหวะไหนของการยกน้ำหนัก

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

ในภาพซ้ายนี้ แสดงถึงกล้ามเนื้อไบเซบ ที่กำลังถูกเหยียด ( stretch ) อย่างเต็มที่

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

คำว่า "หดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้" หรือ full contraction ก็คือการยกบาร์ขึ้นจนสูงสุดแล้ว กล้ามไบเซบ ไม่สามารถจะหดตัวได้มากไปกว่านี้อีกแล้ว (คือมันหดตัวมากที่สุดจนยกแขนท่อนปลายขึ้นสุดแล้ว) ตามภาพข้างซ้ายนี้ครับ


กล้ามไทรเซบ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

ในภาพซ้ายนี้ แสดงถึงกล้ามเนื้อไทรเซบ ที่กำลังถูกเหยียด ( stretch )


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

เมื่อเราหด  ( contract ) กล้ามเนื้อไทรเซบ ,ก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อแขนท่อนปลาย / คือว่าแขนท่อนปลายของเราจะถูกดึงลงมา จนเหยียดตรง 


- END -