Saturday, April 4, 2020

Shoulder press to the front


Shoulder press to the front

ท่าเล่นบ่าด้วยการดันน้ำหนักขึ้นเหนือหัว "ทางด้านหน้า"


      ในกรณีที่หนังสือต้นฉบับ บอกว่าให้ใช้ ท่าเล่นบ่าด้วยการดันน้ำหนักขึ้นเหนือหัวทางด้านหน้า (Shoulder press to the front) แต่ไม่ได้บอกว่าต้องนั่งหรือยืน ,ต้องใช้อุปกรณ์อะไรนั้น  นั่นหมายความว่าผู้พูดต้องการจะสื่อว่า

       1.ใช้การยืน หรือนั่งเล่นก็ได้

       2.อุปกรณ์ที่ใช้ ให้ใช้ บาร์เบลล์ หรือ เครื่องสมิทแมชชีน เท่านั้น

       3.ในการยกน้ำหนักขึ้นหรือลง จะกระทำทางด้านหน้าเท่านั้น (ขึ้นและลงผ่านใบหน้าของเราเอง)

       ดังนั้น เมื่อบอกว่าให้บริหารโดยใช้ ท่าเล่นบ่าด้วยการดันน้ำหนักขึ้นเหนือหัวทางด้านหน้า (Shoulder press to the front) ก็ให้เพื่อนสมาชิกเลือกท่าบริหารดังข้างล่างนี้ ท่าใดท่าหนึ่งไปใช้ได้เลยครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

(ภาพบน) นั่งบริหารด้วยบาร์เบลล์ (ท่า seated military presses)

- END -