Saturday, April 4, 2020

Splintered striations on chest


Splintered striations on chest

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ( ภาพบน ) คำว่า "ร่องเส้นริ้ว หรือร่องเส้นสายใยกล้ามเนื้อที่พาดผ่านบนกล้ามหน้าอก" ก็หมายถึงร่องเส้นสายใยกล้ามเนื้อที่ผมทำเป็น "สีเหลือง" คาดไว้ในภาพข้างบนนี้นะครับ

       เวลาที่บีบหน้าอกเข้าหากัน หรือที่ฝรั่งเรียกว่า Crunches chest together นั้น ต้องเฉพาะคนที่มี กล้ามเนื้อหน้าอกหนาจริงๆ และต้องรีดไขมันในช่วงเตรียมตัวประกวดได้ถึงขั้นจริงๆ  เราถึงจะเห็นร่องเส้นใยกล้ามเนื้อพาดผ่านกล้ามหน้าอกได้เหมือนในภาพข้างบนนี้นะครับ


       เวลาพูดถึงเส้นใยกล้ามเนื้อพวกนี้ เขาใช้ศัพท์กันว่า Splintered with inch-thick striations on chest  คือร่องเส้นใยกล้ามเนื้อบนหน้าอก ดูมีมิติหนาเป็นนิ้วๆ

- END -