Saturday, April 4, 2020

Standard Stance


Standard Stance

การวางเท้าตามปกติ 

      สำหรับการวางเท้า ( Foot Stance ) ในที่นี้เราพูดถึงการวางเท้าบนแผ่นเหล็กสำหรับวางเท้า ( Foot Plate ) ของอุปกรณ์ Leg Press และอุปกรณ์ Hack Squats ดังที่เห็นในภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

    ภาพบน ) แผ่นวางเท้า ( Foot Plate ) ของอุปกรณ์ Leg Press ก็คือแผ่นเหล็กที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ภาพบน )  แผ่นวางเท้า ( Foot Plate ) ของอุปกรณ์ Hack Squat ก็คือแผ่นเหล็กที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ภาพบน )  คำว่า การวางเท้าตามปกติ หรือ Standard Stance ก็คือการวางเท้าเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ นั่นก็คือ

       1.เท้าทั้งสองข้าง อยู่ช่วงกึ่งกลางของแผ่นวางเท้า ( Foot Plate )


       2.ะยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองข้าง เท่ากับความกว้างของบ่า ( Shoulder ) ของผู้บริหารเอง


- END -