Saturday, April 4, 2020

Narrow Stance


Narrow Stance   

 การวางเท้าแบบแคบ

     ก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับ การวางเท้าแบบแคบ หรือ Narrow Stance นั้น เราจะต้องทำความรู้จักกับการวางเท้าแบบปกติ หรือ Standard Stance เสียก่อน โดยผมได้ทำคำอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการวางเท้าแบบปกติ หรือ Standard Stance ไว้ใน กรอบสี่เหลี่ยมฟ้า ข้างล่างนี้แล้วนะครับ

การวางเท้าตามปกติ หรือ Standard Stance

       สำหรับการวางเท้า ( Foot Stance ) ในที่นี้เราพูดถึงการวางเท้าบนแผ่นเหล็กสำหรับวางเท้า ( Foot Plate ) ของอุปกรณ์ Leg Press และอุปกรณ์ Hack Squats ดังที่เห็นในภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ภาพบน ) แผ่นวางเท้า ( Foot Plate ) ของอุปกรณ์ Leg Press ก็คือแผ่นเหล็กที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

     หลังจากทำความเข้าใจกับ การวางเท้าแบบปกติ หรือ Standard Stance ที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมฟ้า ข้างบนนี้แล้ว คราวนี้เราก็มาดูความหมายของคำว่า การวางเท้าแบบแคบ หรือ Narrow Stance  กันเลยนะครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ภาพบน )  คำว่า การวางเท้าแบบแคบ หรือ Narrow Stance ก็คือการวางเท้าเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ นั่นก็คือ

       1.เท้าทั้งสองข้าง อยู่ช่วงกึ่งกลางของแผ่นวางเท้า ( Foot Plate ) ไม่อยู่สูงเกินไป  ไม่อยู่ต่ำเกินไป


       2.ะยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองข้างจะแคบกว่าการวางเท้าตามปกติ ซึ่งก็คือต้องวางเท้าทั้งสองข้าง ให้ห่างกันน้อยกว่าความกว้างของบ่า ( Shoulder ) ของคุณ


- END -