Saturday, April 4, 2020

High Foot Placement


High Foot Placement    

การวางเท้าแบบสูง


      ก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับ การวางเท้าแบบสูง หรือ High Foot Placement นั้น เราจะต้องทำความรู้จักกับการวางเท้าแบบปกติ หรือ Standard Stance เสียก่อน โดยผมได้ทำคำอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการวางเท้าแบบปกติ หรือ Standard Stance ไว้ใน กรอบสี่เหลี่ยมฟ้า ข้างล่างนี้แล้วนะครับ

การวางเท้าตามปกติ หรือ Standard Stance

       สำหรับการวางเท้า ( Foot Stance ) ในที่นี้เราพูดถึงการวางเท้าบนแผ่นเหล็กสำหรับวางเท้า ( Foot Plate ) ของอุปกรณ์ Leg Press และอุปกรณ์ Hack Squats ดังที่เห็นในภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ภาพบน ) แผ่นวางเท้า ( Foot Plate ) ของอุปกรณ์ Leg Press ก็คือแผ่นเหล็กที่ ลูกศรสีม่วง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

      หลังจากทำความเข้าใจกับ การวางเท้าแบบปกติ หรือ Standard Stance ที่อยู่ใน กรอบสี่เหลี่ยมฟ้า ข้างบนนี้แล้ว คราวนี้เราก็มาดูความหมายของคำว่า การวางเท้าแบบสูง หรือ High Foot Placement  กันเลยนะครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ภาพบน )  คำว่า การวางเท้าแบบสูง หรือ High Foot Placement  ก็คือการวางเท้าเหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ นั่นก็คือ

       1.เท้าทั้งสองข้าง จะอยู่ช่วงบนของแผ่นวางเท้า ( Foot Plate ) เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้


       2.ะยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองข้างส่วนมากจะกว้างเท่ากับความกว้างของบ่า ( Shoulder ) ของคุณ / แต่หากวางเท้าให้กว้าง หรือแคบกว่าบ่าของคุณก็ได้ ไม่ว่ากัน  แต่ขอให้เท้าทั้งสองข้างอยู่ในช่วงส่วนบนของแผ่นวางเท้านี้ ก็นับว่าเป็น การวางเท้าแบบสูง หรือ High Foot Placement  แล้วครับ


- END -