Saturday, April 4, 2020

Sprinting


Sprinting

     Sprinting คือ การวิ่งในระยะทางสั้นๆ ในระยะเวลาจำกัด  /  โดยสรีระของมนุษย์เอื้อให้เราสามารถระเบิดพลังแบบวิ่งสุดแรงเกิดติดต่อกันได้เพียงช่วงละ 30 - 35 วินาทีเท่านั้น 

       ถ้าพูดถึงกีฬา Sprinting  มันก็คือการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนวิ่งแข่งกันในระยะทางสั้นๆ  /  โดยคำว่า "ระยะทางสั้นๆ" ที่ว่านี้ ในปัจจุบันที่ใช้แข่งกันก็จะมี 3 ระยะทาง คือระย่ะทาง 100 เมตร , 200 เมตร และ 400 เมตรตามลำดับ 


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ( ภาพบน ) สำหรับการวิ่งของนักกีฬาวิ่งระยะสั้นนั้น จะเริ่มด้วยการทำท่าหมอบหลังเส้นเริ่มต้น ( หลังเส้น Start )  /  เท้าทั้งสองข้างยันไว้กับอุปกรณ์ที่ทำเป็น "ที่ยันเท้า"  /  จากนั้น ให้โน้มตัวไปทางด้านหน้า เพื่อเป็นการถ่ายน้ำหนักตัวไปทางด้านหน้าของนักกีฬา  /  ทั้งหมดนี้ ก็คือการจัดท่าก่อนการออกวิ่ง โดยจัดท่าให้เหมือนในภาพข้างบนนี้

       ( ภาพประกอบข้างบนนี้ คือคุณ ยูเซน เซนท์ ลีโอ โบลท์ - Usain St Leo Bolt - ชาวจาไมก้า ผู้ถือสถิติโลก 3 รายการ คือวิ่ง 100 เมตรในเวลา 9.58 วินาที ในปี ค.ศ.2009  /  วิ่ง 200 เมตร ในเวลา 19.19 วินาที ในปี ค.ศ.2009  /  และวิ่ง 400 เมตร ในเวลา 36.84 วินาที ในปี ค.ศ. 2012 )

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ( ภาพบน )  หลังจากได้สัญญาณให้ออกวิ่งแล้ว นักกีฬาก็ใช้พละกำลังทั้งหมด พุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างแรงและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ( เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ )   

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ( ภาพบน )  โดยเส้นทางที่นักกีฬาวิ่งระยะสั้นจะวิ่งนั้น จะต้องวิ่งอยู่ในลู่ ( Track ) ของตัวเองไปตลอดตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนถึงจุดสิ้นสุด  /  ยกตัวอย่างเช่น ถ้านักกีฬาอยู่ในช่องหมายเลข 4  ก็ต้องวิ่งอยู่ในช่องหมายเลข 4 ไปตลอดจนถึงเส้นชัย  ( แต่ถ้าเป็นพวกวิ่งระยะไกล เช่นพวกวิ่งมาราธอน  นักกีฬาสามารถวิ่งเข้าไปในช่องของคนอื่นได้ครับ )  

- END -