Saturday, April 4, 2020

Sprinting Training


Sprinting Training

      การฝึกแบบ Sprinting คือการฝึกใช้การเคลื่อนที่อย่างเร็วที่สุดภายในระยะเวลาสั้นๆ

       ยกตัวอย่างการฝึกแบบ Sprinting Runing ก็คือการฝึกแบบที่ผู้ฝึกต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงเวลาสั้นๆ  ซึ่งต้องใช้พลังงานในร่างกาย และพละกำลังจากกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง ในช่วงเวลาสั้นๆนั้น

       ประโยชน์ของการฝึกแบบนี้คือจะทำให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตของคุณดีขึ้น  และช่วยเผาแคลอรี่ได้เป็นอย่างมากด้วยระยะเวลาการฝึกสั้นๆ

หมายเหตุ - การฝึกแบบ Sprinting ที่ว่านี้ ไม่ได้หมายถึงการวิ่งแบบที่เห็นในรูปข้างบนนี้อย่างเดียวนะครับ มันยังใช้กับการบริหารร่างกายด้วยอุปกรณ์อื่นๆได้  เพียงแต่ว่าเขาเน้นเรื่องของการ "กระชากจังหวะ" ให้เหมือนกับการ "ระเบิด" จังหวะ  คือให้บริหารร่างกายนั้น ด้วยความเร็วสูงสุดที่เราทำได้ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

- END -