Sunday, April 5, 2020

Upside - down row


Upside - down row

     จริงๆแล้ว ท่า Upside - down row มันไม่มีอยู่ในโลกนะครับ มันเป็นแค่ "การเปรียบเทียบ" เฉยๆ  ไม่สามารถทำเป็นท่าบริหารได้จริงๆหรอกนะครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน )  ที่มาของคำพูดที่ว่า "Upside - down row" นั้น มาจากคำพูดของนักเพาะกายที่บริหารท่า Incline Pulldown ( ซึ่งก็คือท่าที่เห็นในภาพข้างบนนี้ )  แล้วบอกว่า การบริหารท่า Incline Pulldown นั้น มีความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังการบริหารแบบ Upside - down row 

       ดังนั้น ก่อนที่เราจะพูดถึงศัพท์ Upside - down  ก็ขอให้เราทำความเข้าใจคำศัพท์ว่า row เสียก่อน

       จริงๆแล้ว คำว่า row มีความหมายหลายรูปแบบมาก ทั้งการ row ด้วยดัมเบลล์ บาร์เบลล์ ฯลฯ / แต่คำว่า row ใน เจตนา ของผู้พูด ในครั้งนี้ หมายถึงการใช้บาร์เบลล์แล้วบริหารเหมือนในภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

       ภาพบน ) ในภาพข้างบนนี้ ใน จังหวะที่ 1 นั้น แรงต้านทานที่เกิดขึ้นกับผู้ฝึกก็คือ "แรงดึงดูดของโลก"

       ใน จังหวะที่ 2 ก็คือการที่ผู้ฝึกออกแรงไปที่กล้ามปีก  เพื่อให้กล้ามปีกออกแรง เอาชนะแรงต้านทาน  ด้วยการดึงบาร์เบลล์ขึ้นจากพื้น ( คำว่าเอาชนะแรงต้านทานในที่นี้ ก็คือการเอาชนะแรงดึงดูดของโลกนั่นเอง )


       ข้างบนนี้ คือความหมายของคำว่า row นะครับ

       คราวนี้ เรามาดูความหายของคำว่า Upside - down row กันนะครับ

       คำว่า Upside - down ก็หมายถึงการสลับล่างขึ้นบน หรือบนลงล่าง แบบที่เห็นในภาพข้างล่างนี้


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) คราวนี้ พอสลับ ล่างขึ้นบน หรือบนลงล่าง แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้แล้วนั้น / ใน จังหวะที่ 1  แทนที่แรงต้านทานที่เกิดขึ้นกับผู้ฝึก จะเป็น "แรงดึงดูดของโลก" เหมือนในท่า row ธรรมดา ที่อธิบายมาก่อนหน้านี้ / ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าแรงต้านทานที่เกิดขึ้นกับผู้ฝึกคือ "แรงดึงกลับของสายเคเบิล" ที่ต่อมาจาก ลูกรอกที่อยู่สูงเหนือระดับศีรษะ

       ใน จังหวะที่ 2 ก็คือการที่ผู้ฝึกออกแรงไปที่กล้ามปีก  เพื่อให้กล้ามปีกออกแรง เอาชนะแรงต้านทาน  ( ซึ่งแรงต้านทานที่ว่านี้ ก็คือแรงดึงกลับจากสายเคเบิล ทึ่ต่อมาจากลูกรอกที่อยู่เหนือศีรษะ นั่นเอง )

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน )  ดังนั้น เวลาที่ผู้ฝึกพูดว่า ขณะที่เขากำลังบริหารท่า Incline Pulldown ( ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) แล้วเขารู้สึกเหมือนกำลังบริหารแบบ Upside - down row นั้น ก็หมายถึงว่า เขากำลังรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังบริหารในท่า row ที่กลับหัว เหมือนในท่าข้างล่างนี้นั่นเองครับ

- END -