Sunday, April 5, 2020

Wrap straps around the angle ends of the bar


Wrap straps around the angle ends of the bar

     เวลาอ่านหนังสือเพาะกาย หรือในบทความเพาะกาย ที่ต้นฉบับพูดว่า ให้ Wrap straps around the angle ends of the bar นั้น บางทีเพื่อนสมาชิกอาจจะมองไม่ให้เห็นภาพ ผมก็เลยมาอธิบายด้วยภาพดังนี้ครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน )  คำว่า Wrap straps around .... ก็หมายถึงการเอาสแตรปส์ไปพันบาร์แบบที่เห็นในรูปข้างบนนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

       ภาพบน )  ส่วนคำว่า the angle ends of the bar ก็หมายถึงบริเวณที่ ลูกศรสีแดง ชี้อยู่ในภาพบน

       ดังนั้น เมื่อรวมคำศัพท์แล้ว คำว่า Wrap straps around the angle ends of the bar ก็หมายถึงการใช้ผ้าสแตรปส์ ไปพันที่บริเวณที่ ลูกศรสีแดง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนั่นเองครับ


- END -