Sunday, April 12, 2020

Cereal


Cereal

      อาหารในจานเราแทบทุกมื้อ จะต้องมีเจ้า cereal ใส่มาด้วย ไม่ว่าจะรับประทานอาหารที่ใดในโลก cereal เป็นที่ยอมรับในฐานะอาหารหลักของมนุษย์เรามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว เพราะ cereal เป็นแหล่งพลังงานที่ทรงคุณค่า อีกทั้งยังมีวิตามิน และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย

       Cereal ( อ่านว่า ซี้ - เหรี่ยล ) คือ ธัญพืช แปลให้กระจ่างได้ว่า พืชจำพวกหญ้าที่ให้เมล็ดเป็นอาหาร เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์

       เมล็ดธัญพืช ภาษาอังกฤษเรียกว่า grains ( ปกติไม่ค่อยมีคนพูดถึงข้าวทีละเมล็ด จึงเห็นคำนี้เติม S เป็นเรื่องปกติ )

       สมัยนี้เรามักได้ยินโฆษณาพูดกรอกหูอยู่บ่อยๆ ว่าเดี๋ยวนี้มีสูตรผสม whole grains ( อ่านว่า โฮล เกรนส์ ) นั่นก็คือ เมล็ดธัญพืชเต็มเมล็ดที่ไม่ได้ขัดสีสิ่งใดออก ซึ่งในธัญพืช 1 เมล็ด ประกอบด้วย

       Bran หมายถึง รำ


       Wheat germ หมายถึง จมูกข้าว


       อย่างไรก็ตาม ขนมปังโฮลวีต ( whole wheat มีความหมายเหมือน whole grains แต่เป็นข้าวสาลี จึงใช้คำว่า wheat ) ในบ้านเราไม่ใช่ขนมปังโฮลวีต 100% เพราะขนมปังโฮลวีตแท้ๆ แบบต้นตำรับต้องมีเนื้อหยาบแข็งทั้งแผ่น ห้ามขว้างปา เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้


- END -