Tuesday, April 7, 2020

CLASSIC DESCENDING SETS


CLASSIC DESCENDING SETS

             ผู้ฝึกใช้อุปกรณ์ฝึกที่มีน้ำหนักเบาอุ่นเครื่องเสียก่อน เพื่อให้กล้ามเนื้อปรับตัวเตรียมพร้อมรับการฝึกหนักที่กำลังจะมาเยือน  หลังจากนี้ให้เริ่มเซ็ตแรกด้วยอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดที่ผู้ฝึกสามารถฝึกได้ครบจำนวนครั้งที่กำหนดพอดี หลังจากนี้ พักเซ็ตประมาณ 10-20 วินาที ขณะพักเซ็ตผู้ฝึกต้องทอนน้ำหนักลงเท่าที่ทำให้ผู้ฝึกสามารถฝึกเซ็ตต่อไปที่มีจำนวนครั้งเท่ากับเซ็ตแรกพอดี   ทอนน้ำหนักลงแล้วฝึกซ้ำ ทำเช่นนี้ประมาณ 3-5 เซ็ต โดยคงจำนวนครั้งเท่ากันทุกเซ็ต ข้อสำคัญทุกเซ็ตที่ฝึก ผู้ฝึกต้องออกแรงต้านอย่างเต็มกำลังจริง ๆ


- END -