Tuesday, April 7, 2020

THE FLUSHING METHOD


THE FLUSHING METHOD

อธิบาย The Flushing Method โดยอาร์โนลด์  ชวาลเซเนกเกอร์

            เทคนิคนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เทคนิคแบบ ISO - TENSION TRAINING PRINCIPLE  ที่เราเอามาใช้รวมกับการโพสท่าต่างๆขณะเล่นกล้ามด้วย  เทคนิคนี้เน้นที่การใช้ลูกน้ำหนักเบาๆ และให้มีการหยุดอยู่ที่ระยะทางการเคลื่อนที่ต่างๆขณะบริหารด้วย  เพื่อให้เกิดแรงเค้นไปที่กล้ามเนื้อที่กำลังหยุดนิ่งอยู่กับที่นั้น

             ยกตัวอย่างเช่น เมื่อบริหารท่า SIDE LATERAL RAISE ตามปกติได้จำนวนหลายๆครั้งใน 1 เซทแล้ว พอถึงช่วงท้ายเซท ผมก็จะล็อคแขนทั้งสองข้างที่ถือดัมเบลล์ของผมไว้ให้แนบลำตัวและอยู่กับที่ จากนั้นก็จะยกมือขึ้นเหมือนจะบริหารครั้งต่อไป แต่ยกขึ้นแค่ 5 นิ้วจากต้นขาของผมเท่านั้น แล้วค้างอยู่อย่างนี้เลย เป็นเวลา 10 วินาที ซึ่งระหว่างที่ค้างอยู่นี้ มันจะทำให้กล้ามหัวไหล่ ล้าและทรมานเป็นอย่างมาก และมันจะสร้างกรดแลคติคจำนวนมหาศาลขึ้นที่กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วย ซึ่งมันหมายถึงการทำให้กล้ามหัวไหล่แข็งแกร่งขึ้น และแข็งแกร่งขึ้น

            ด้วยการยกลูกน้ำหนักค้างอยู่อย่างนี้นั้น เราจะทำกันช่วงปลายเซทเท่านั้น มีประโยชน์คือทำให้เพิ่มการแตก (ความชัด) ของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี และสามารถทำได้กับกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆด้วย อย่างเช่น

            กล้ามเนื้อปีก เช่นการทำท่า CHINS แล้วพอครั้งท้ายๆของเซท ให้คุณดึงตัวคุณมาเพียง 2 - 3 นิ้วเท่านั้น แล้วค้างไว้อย่างนั้นเลย

            กล้ามเนื้อหน้าอก เช่นการทำท่า CABLE CROSS - OVER เมื่อบริหารไปท้ายๆของเซทแล้ว คุณก็ดึงที่จับลงมาจนต่ำสุดเหมือนการบริหารปกติ แล้วค้างไว้อย่างนี้เลย ซึ่งขณะที่ค้างอยู่นี้ จะทำให้กระแสเลือดวิ่งไปหล่อเลี้ยง (Flushing Blood) ที่กล้ามเนื้อหน้าอกได้เป็นอย่างมาก

            กล้ามเนื้อแขน เช่นการทำท่าม้วนข้อต่างๆ (Curl) ก็ให้คุณค้างอยู่ในท่าที่กำลังม้วนข้อนั้นเลย

            กล้ามต้นขาด้านหน้า เช่นการทำท่า LEG EXTENSION ก็ให้คุณยกขาขึ้น แล้วค้างอยู่ในจังหวะที่ขาเหยียดตรงไปข้างหน้านั้น ให้นานที่สุดเท่าที่คุณยังทนอยู่ได้นั่นเอง


- END -