Tuesday, April 7, 2020

I GO / YOU GO


I GO / YOU GO

อธิบาย I Go/You Go โดยอาร์โนลด์  ชวาลเซเนกเกอร์

            เทคนิคนี้เป็นวิธีเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกและเป็นการ "ช็อค" กล้ามเนื้อของคุณโดยต้องมีการพึ่งพา ผู้ช่วยฝึก ของคุณ  ผมชอบใช้เทคนิคนี้เวลาที่บริหารท่า Barbell Curl วิธีใช้เทคนิคนี้คือ

            1.ผมบริหารท่า STANDING BARBELL CURL จำนวน 1 เซท

            2.ผมยก Barbell อันดังกล่าวส่งไปให้ผู้ช่วยฝึก แล้วผู้ช่วยฝึกก็จะบริหารท่าเดียวกัน จำนวน 1 เซท (และผมก็พักในช่วงที่รอผู้ช่วยฝึกกำลังบริหารเซทนี้อยู่)

            3.เมื่อผู้ช่วยฝึกบริหารเสร็จ 1 เซท เขาก็ส่งบาร์เบลล์กลับมาให้ผมบริหาร 1 เซท (โดยระหว่างนั้น เขาก็พักรอ)

            4.เมื่อผมบริหารเสร็จ 1 เซท ก็ส่งกลับไปให้ผู้ช่วยฝึกบริหารอีก

            ทำเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำมาโดยไม่ต้องใจจำนวนครั้งที่ทำในแต่ละเซท แต่พยายามใส่ใจหรือแข่งขันกันทำให้ได้จำนวนครั้งมากกว่าผู้ช่วยฝึกของคุณไปเรื่อยๆ  ด้วยการใช้สมาธิในการฝึก รวมกับความเข้มข้นที่ได้รับ ผลของมันเป็นที่น่ามหัศจรรย์มาก  ส่วนสำคัญของเทคนิคนี้ก็คือการถูกบีบบังคับให้มีเวลาพักระหว่างเซทน้อยกว่าการบริหารแบบปกติ

            การใช้เทคนิคนี้ เหมาะสำหรับกล้ามเนื้อชิ้นเล็กๆเช่น ไบเซบ และน่อง  ซึ่งสำหรับกล้ามเนื้อชิ้นใหญ่เช่นต้นขา หรือกล้ามปีกนั้น คุณต้องบริหารอย่างช้าๆ ,มีสมาธิ และต้องมีเวลาพักมากสักหน่อยเพื่อเรียกกำลังกลับมาใช้


- END -