Tuesday, April 7, 2020

ISO-TENSION TRAINING PRINCIPLE


ISO-TENSION TRAINING PRINCIPLE

      เทคนิคนี้ใช้เฉพาะในช่วงเตรียมตัวแข่งขัน มีวิธีการดังนี้คือ เกร็งกล้ามเนื้อเหมือนกับเวลาแสดงสรีรลีลา (โพสท่า) แต่ละครั้ง พยายามให้กล้ามเนื้อ หดเกร็งมากที่สุด แล้วค้างไว้สัก 8-10 วินาที แล้วพักสัก 10 วินาที ทำซ้ำประมาณ 30-40 ครั้ง ทำอย่างเดียวกันนี้ กับกล้ามเนื้อทุกส่วน ส่วนละประมาณ 30-40 ครั้ง 

       ผู้ฝึกสามารถนำไอโซ-เทนชัน มาใช้ได้เฉพาะ ช่วงที่ใกล้การแข่งขันเท่านั้น และควรทำทุกวัน ก่อนการแข่งขัน เป็นเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฝึก สามารถควบคุมกล้ามเนื้อแต่ละมัดได้เป็นอย่างดีขณะแสดงท่าโพสซิงอยู่บนเวทีแข่งขัน  และกล้ามเนื้อจะปรากฎแก่สายตาของคนทั้งหลายอย่างเด่นชัด แน่นตัน มากกว่าในยามปกติ


ส่วนของการอธิบายโดยอาร์โนลด์  ชวาลเซเนกเกอร์

       ในช่วง 1 นาทีที่คุณพักระหว่างเซทนั้น อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยการนั่งดูคนอื่นบริหาร ขอให้คุณใช้เวลานั้น โพสท่ากล้ามเนื้อที่คุณกำลังบริหารอยู่ โดยให้หดและเกร็งกล้ามเนื้อนั้นต่อหน้ากระจก  นั่นไม่เพียงแต่ทำให้เลือดวิ่งอยู่ในกล้ามเนื้อบริเวณนั้นของคุณได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่มันยังถือเป็นการบริหารกล้ามเนื้อของคุณอีกท่าบริหารหนึ่งเลยทีเดียว

       เวลาที่คุณอยู่ในยิมแล้วเห็นนักเพาะกายยืนเบ่งกล้ามหน้ากระจก นั่นไม่ได้แปลว่าเขาจะอวดดี หรือทำตัวโอเวอร์ แต่นั่นเป็นการฝึกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่า เทคนิคไอโซเทนชั่น ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกล้ามของนักเพาะกายเลยทีเดียว


- END -