Wednesday, April 15, 2020

Kitchen Scale


Kitchen Scale

เครื่องชั่งอาหาร  

       เครื่องชั่งตวงอาหาร สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 300g ใช้งานง่าย พกพาได้สะดวก เหมาะสำหรับชั่งน้ำหนักวัตถุดิบ ต่างๆ เช่น เครื่องปรุงอาหาร ส่วนผสมในการปรุงอาหาร หรือใช้ชั่งตวงวัตถุดิบต่างๆ หรือใช้งานด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เครื่องชั่งราคาถูก ประหยัดค่าใช้จ่าย


- END -