Thursday, April 2, 2020

Lat Stretch No.1


ท่ายืดกล้ามปีกท่าที่ 1

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

   หา เสา ,กิ่งไม้ ,ต้นไม้ เป็นที่มั่นสำหรับจับ ทำตามภาพ ในภาพเล็ก 20 วินาที จากนั้น ทำตามภาพใหญ่ทันทีอีก 20 วินาที แล้วปล่อยมือ พัก 10 วินาที ถือเป็น 1 ครั้ง

END -