Thursday, April 2, 2020

Lat Spread for Dead lift


Lat Spread for Dead lift

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) เวลาที่เพื่อนสมาชิกอ่านคำอธิบายของท่าบริหาร Dead lift ( ท่าข้างบนนี้ ) นั้น  แล้วเขาบอกว่าใน "จังหวะที่ 2" คือขณะที่ยืนขึ้นนั้น  ให้ "ขยายกล้ามปีก" เหมือนกับตอนที่เบ่งกล้ามปีก ( Lat Spread ) บนเวทีประกวดเพาะกาย

       ปัญหาที่เกิดขึ้นในใจของเพื่อนสมาชิกคือ ไอ้เจ้าการ "ขยายกล้ามปีก" หรือ Lat Spread นั้นมันทำอย่างไร? คำตอบก็คือ มันเป็นแบบนี้ครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน )  การขยายกล้ามปีกที่ว่านี้ มีองค์ประกอบสองอย่างคือ

       ขยาย กระดูกสะบัก ให้แยกออกจากกัน - Expand Shoulder Blade


      ออกแรงเบ่งกล้ามไปที่ กล้ามเนื้อปีก  - Flex Lat

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      สรุปว่า ใน จังหวะที่ 2 ของท่า Dead lift ที่อยู่ในภาพข้างล่างนี้ )  ที่ต้นฉบับบอกไว้ว่าให้ขยายกล้ามปีกไปด้วย ( Lat Spread ) นั้น การ "ขยายกล้ามปีก" ที่ว่านี้ ก็คือการเบ่งกล้ามปีกเหมือนที่เห็นในภาพวีดีโอข้างบนนีันั่นเอง เพียงแต่ในคุณไม่ต้องเอานิ้วโป้งไปไว้ที่สะเอว แต่ให้เอามือทั้ง 2 ข้าง ถือบาร์เบลล์ไว้ในมือ

- END -