Thursday, April 2, 2020

Lat Stretch No.3


 ท่ายืดกล้ามปีกท่าที่ 3

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

          เริ่มด้วยการใช้มือข้างซ้ายจับที่ยึดไว้ได้ โดยให้มือนั้นอยู่ในระดับสูงจากพื้นตามภาพนี้ จากนั้นจัดท่าให้เหมือนดังภาพ แล้วโน้มตัวไปด้านหลัง ห้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณปีกถูกยืดจนสุด จากนั้นให้ค้างอยู่ในท่านี้ โดยนับ 1 - 50 แล้วจึงเปลี่ยนไปใช้ข้างขวา แล้วปฏิบัติเช่นเดียวกัน เมื่อทำครบทั้งสองข้างแล้ว ถือเป็น 1 ครั้ง 
หมายเหตุ ตามภาพที่ปรากฏข้างบนนั้น เราไม่ต้องออกแรงไปที่มือและแขนนะครับ เพราะเราใช้มือจับเป็นที่มั่นเฉยๆ  ส่วนแขนข้างที่ใช้จับที่มั่นอยู่นั้น ให้เหยียดไปตามธรรมชาติครับ จงเพ่งสมาธิไปที่กล้ามปีกข้างที่กำลังถูกยืดอย่างเดียวครับ


END -