Thursday, April 2, 2020

MIDLINE YOUR BODY


MIDLINE YOUR BODY

เส้นสมมติ แบ่งครึ่งร่างกาย 

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

             ในตำราเพาะกายจะชอบใช้คำว่า Midline your body มาก ความหมายของมันก็คือ ให้สมมติว่ามีเส้นตรงเส้นหนึ่งลากในแนวตั้งฉากกับพื้น แล้วแบ่งร่างกายเราเป็นสองซีกเท่าๆกัน  โดยวาดภาพไว้ในใจ ยกตัวอย่างเช่นภาพข้างบนคือท่าบริหารต้นขาท่าหนึ่งที่จะใช้คำนี้  โดยในภาพข้างบนนี้คือภาพในจังหวะที่ 1  จากนั้นเราก็จะดูท่าบริหารในจังหวะที่ 2 ตามภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )  

             โดยในภาพข้างบนนี้ ฝรั่งจะเขียนคำอธิบายว่า "Pull your leg across the midline of your bodyแปลว่า ลากเท้าของคุณผ่าน เส้นสมมติแบ่งครึ่งร่างกาย ตามความหมายที่ผมพูดถึงนี้นั่นเองครับ ดังนั้นหากอ่านตำราเพาะกายแล้วเห็นพูดถึงคำนี้ (Midline of your body) ก็คือเส้นประในรูปทั้งสองนี้ครับ

- END -