Thursday, April 2, 2020

Mid Point


Mid Point

หรืออาจเรียกว่าเป็นช่วง Stretch ก็ได้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ( ภาพบน ) เวลาที่เราพูดถึงคำว่า Mid Point มันจะมีอยู่ 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นรูปแบบไหน  เพื่อไม่ให้งง เรามาดูการดึงข้อแบบข้างบนนี้ก่อน

       ถ้าผู้บริหารเอา จังหวะที่ 1 เป็นการห้อยตัวเฉยๆ  /  แล้ว จังหวะที่ 2 เป็นการดึงตัวขึ้น  /  แล้ว จังหวะที่ 3 เป็นการผ่อนตัวกลับลงมา ( เหมือนที่เห็นในภาพ จังหวะที่ 1 , จังหวะที่ 2 และ จังหวะที่ 3 ในภาพข้างบนนี้ )

       เรามาดูกันว่า Mid Point ของการดึงข้อ รูปแบบที่ 1 คือที่เห็นใน 3 ภาพข้างบนนี้ มันอยู่ตรงไหน?

       เวลาเราบริหารท่าดึงข้อ ( Wide Grip Pull-Ups ) เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นั้น  ใน จังหวะที่ 1 เราจะออกแรงไปที่กล้ามปีก แล้วดึงตัวขึ้นไปสู่ จังหวะที่ 2

       นักเพาะกายบางคน จะค้างจังหวะไว้ จังหวะที่ 2 นี้ ( บางคนก็ไม่ค้าง )


       จากนั้น เราจะผ่อนตัวลง จาก จังหวะที่ 2 ไปสู่ จังหวะที่ 3

       คำถามก็คือว่า เวลาเราอ่านในต้นฉบับ เวลาที่เขาพูดว่า Mid Point สำหรับการดึงข้อ รูปแบบที่ 1 ( ที่เห็นในทั้ง 3 ภาพข้างบนนี้ ) นั้น มันอยู่ช่วงไหน? คำตอบก็คือ ...

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

    ( ภาพบน ) คำตอบก็คือว่า Mid Point ก็คือช่วง จังหวะที่ 2  ซึ่งก็คือจังหวะที่เห็นในภาพข้างบนนี้นั่นเอง

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ( ภาพบน ) คราวนี้ มาดู รูปแบบที่ 2 กันบ้าง

       ถ้าผู้บริหารเอา จังหวะที่ 1 เป็นการดึงตัวไว้ด้านบน  /  แล้ว จังหวะที่ 2 เป็นการปล่อยตัวลงมาจนต่ำสุด  /  แล้ว จังหวะที่ 3 เป็นการดึงตัวกลับขึ้นไปด้านบนอีก ( เหมือนที่เห็นในภาพ จังหวะที่ 1 , จังหวะที่ 2 และ จังหวะที่ 3 ในภาพข้างบนนี้ )

       คำถามก็คือว่า เวลาเราอ่านในต้นฉบับ เวลาที่เขาพูดว่า Mid Point สำหรับการดึงข้อ รูปแบบที่ 2 ( ที่เห็นในทั้ง 3 ภาพข้างบนนี้ ) นั้น มันอยู่ช่วงไหน? คำตอบก็คือ ...

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ( ภาพบน ) คำตอบก็คือว่า Mid Point หรือช่วง Stretch นั้น ก็คือช่วง จังหวะที่ 2  ซึ่งก็คือจังหวะที่เห็นในภาพข้างบนนี้นั่นเอง ( ซึ่งช่วง Mid Point ของการดึงข้อ รูปแบบที่ 2 นี้ จะต่างจากการดึงข้อ รูปแบบที่ 1 )

       
สรุปว่า คำว่า Mid Point ที่เราเห็นในหนังสือต้นฉบับนั้น มันไม่ตายตัวว่า เป็นช่วงที่ดึงขึ้อขึ้นไปด้านบน  หรือว่าเป็นช่วงที่ปล่อยตัวห้อยลงมานะครับ  มันอยู่ที่ว่า ผู้บริหาร คิดไว้ในใจเอาเองว่าเป็นการดึงข้อแบบ "รูปแบบที่ 1" หรือ "รูปแบบที่ 2" เท่านั้นเอง ( คือขึ้นกับมุมมองของผู้บริหารเอง - ไม่มีผิดไม่มีถูก )


หมายเหตุ - ศัพท์ Mid Point นี้ ใช้ได้กับทุกท่าบริหารนะครับ ( คือไม่ใช่ใช้กับท่าดึงข้อได้อย่างเดียว )  เพียงแต่ว่าผมเอาตัวอย่างท่าดึงข้อ ( ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) มาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆครับผม

- END -