Friday, April 3, 2020

Nitric Oxide


Nitric Oxide

ค้นหาข้อมูลให้โดยคุณ วสุธา

ความจริงเกี่ยวกับ Nitric Oxide
       การค้นพบเกี่ยวกับหน้าที่ของ Nitric Oxide ในร่างกายมนุษย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญ ที่สุดของการค้นพบในประวัติศาตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ ในปี 1987 มีการค้นพบกระบวนการทำงาน Nitric Oxide ในร่างกายมนุษย์ ที่มีส่วนสำคัญต่อประวัติของวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ การค้นพบโมเลกุลนี้ทำให้วงการวิทยาศาสตร์แพทย์มีการพัฒนาและพบมันเป็นส่วน ประกอบของเซลล์ ของ ทุกเซลล์ในร่างกายมนุษย์
       ความสำคัญของ Nitric Oxide นี้ได้ทำให้นัก 3 ผู้ชำนาญด้านเภสัชวิทยาได้รับรางวัลโนเบิลสาขาสรีระวิทยา ในปี 1998 สำหรับผลงานวิจัยเกี่ยวกับ Nitric Oxide ล่าสุด Nitric Oxide ได้ถูกตั้งชื่อว่า "Molecule of Life" หรือ โมเลกุลแห่งชีวิต ซึ่งถ้าปราศจากโมเลกุลนี้ สิ่งมีชีวิตก็ไม่สามารถอยู่

อะไรคือ Nitri Oxide ?
       Nitric Oxide หรือ เรียกสั้นๆว่า NO ยังคงเป็นที่ถกเถียงในวงการการแพทย์ ว่ามันสามารถทำให้เกิดขบวนการการเกิดแก๊สตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ ดังนั้นNitric Oxide จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อร่างกาย และมีผลกระทบต่อขบวนการสรีระวิทยา รวมทั้งระบบหมุ่นเวียนโลหิต ขบวนการอักเสบ การปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆโดยผ่านเม็ดเลือดแดง
ประโยชน์ที่จะได้รับจาก Nitric Oxide
       Nitric Oxide ช่วยรักษาสมดุล ซ่อมแซม และป้องกันดูแล ทุกๆเซลล์ของระบบภายในร่างกาย อีกทั้งยังช่วยต่อสู้เกี่ยวกับความเจ็บปวด การอักเสบ ปัญหาของระบบย่อยอาหาร อาการนอนไม่หลับ โรคเบาหวาน และการเกิดบาดแผล สอดคร้องกับช่วยเพิ่มพลังงาน ปรับปรุงการทำงานของระบบสืบพันธุ์ ควบคุมน้ำหนัก เพราะเป็นโมเลกุลที่มีตัวส่งสัญญาน ซึ่งกระตุ้นการทำงานโดยรวมโดยการจัดระเบียบการทำงานของกลไกทางสรีระศาสตร์
       ที่สำคัญการทำงานของ Nitric Oxide ทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือดผ่อนคลาย ทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดี ส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น นี่เป็นสาเหตุทำให้หัวใจทำงานได้เต็มที่ ทำให้ร่างกายได้รับ ออกซิเจน สารอาหาร วิตามินต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ส่งไปเลี้ยงจุดต่างๆของร่างกาย

ที่มาของ Nitric Oxide
       เริ่มแรกมาจากการสังเคราะห์ได้เองจากร่างกาย ผ่านขบวนการ เปลี่ยนกรดอะมิโน L-arginine (1 ใน 20 amino acids) เปลี่ยนเป็น citrulline, L-arginine เป็นต้นกำเนิดของ Nitric Oxide ที่ได้มาจาก โปรตีนและส่วนเล็กของ โปรตีน peptides จาก ลำไส้เล็ก และ ดูดซึมร่วมด้วยกรดอะมิโน เข้าสู่กระแสเลือด และ ถูกส่งออกไปทุก ๆ เซลล์และบางส่วนของ L-arginine นี้ถูกเผาผลาญสำหรับใช้ในกระบวนการสร้าง Nitric Oxide และใช้สร้างโปรตีน อื่นๆ

       Nitric Oxide สร้างจากสารที่รู้จักกันเป็นอย่างดีที่เรียกว่า Nitrate, Nitrites พบมากในพืชที่มีใบสีเขียว และต้นยอ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ทั้ง Nitrates และ Nitrites ถูกเปลี่ยนเป็น Nitric Oxide โดยกรดในกระเพาะอาหาร ไม่เพียงแต่ Nitric Oxide จะมีประโยชน์ต่อเราแล้วอีกทั้งยังช่วยทำลายแบคทีเรียในอาหารที่เรากินเข้าไป แล้วกระจายไปทั่วกระเพาะอาหาร ผ่านเข้าไปสู่เม็ดเลือดแดง รวมเข้ากับโปรตีน ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย