Friday, April 3, 2020

Neutral Grip


Neutral Grip

     การจับแบบ Neutral Grip เป็นการจับแบบกลาง คือไม่ใช่จับแบบคว่ำมือ  ไม่ได้จับแบบหงายมือ

       การจับแบบ Neutral Grip ใช้ได้กับการจับดัมเบลล์ ,การจับที่ดึงข้อ ,การจับที่พูลดาวน์ ดังจะได้เห็นในภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ภาพบน ) เมื่อใช้ศัพท์ Neutral Grip กับดัมเบลล์  ก็จะเป็นการจับตัวดัมเบลล์เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ / ซึ่งการจับแบบนี้ เอาไว้ใช้กับการบริหารท่า Hammer Curls

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ภาพบน ) เชือกแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้  ถ้าเอาไปคล้องกับ อุปกรณ์ลูกรอกอยู่ระดับพื้น  ก็จะสามารถจับแบบ Neutral Grip แล้วบริหารในท่า Hammer Curls ได้เหมือนในภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ภาพบน ) บาร์แบบในรูปข้างบนนี้ ออกแบบมาสำหรับการจับแบบ Neutral Grip โดยเฉพาะ  มันมีชื่อเรียกว่า Hammer Bar ซึ่งสามารถบริหารได้ทั้งไบเซบ และไทรเซบ ดังภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ภาพบน ) จับแบบ Neutral Grip ไปที่บาร์ชื่อ Hammer Bar แล้วบริหารแบบม้วนข้อ ( Curl ) เพื่อบริหารไบเซบ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ภาพบน ) จับแบบ Neutral Grip ไปที่บาร์ชื่อ Hammer Bar แล้วบริหารแบบงอแขนไปด้านหลังศีรษะ แล้วเหยียดท่อนแขนให้ตรงขึ้้นไปบนฟ้า ( Extension ) เพื่อบริหารไทรเซบ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ภาพบน ) ข้างบนนี้ คือ "ที่จับ" ( Handle ) ที่ชื่อว่า Double D attachment / ซึ่งบาร์นี้ ออกแบบมาสำหรับการจับแบบ Neutral Grip เช่นกัน

       บาร์นี้ สามารถใช้บริหารในท่าดึงข้อ และท่าพูลดาวน์ได้ ดังภาพข้างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )  

     ภาพบน ) ที่จับอีกรูปแบบหนึ่ง ( มีชื่อว่า D-handle lat pulldowns ) ออกแบบมาสำหรับใช้บริหารท่า "พูลดาวน์" โดยออกแบบมาให้เป็นการจับแบบ Neutral Grip

       โดยวิธีบริหาร จะเป็นเหมือนในภาพข้างล่างนี้ครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )  

      ภาพบน ) ข้างบนนี้ เป็นการบริหารท่า "พูลดาวน์" ด้วยการจับแบบ Neutral Grip


       ส่วนข้างล่างนี้ จะเป็นวิธีบริหารท่า "ดึงข้อ" โดยใช้อุปกรณ์แบบอื่นๆ  ซึ่งอุปกรณ์ดึงข้อข้างล่างนี้ ก็เน้นไปที่การจับแบบ Neutral Grip เช่นกัน


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )  

- END -