Friday, April 3, 2020

OLYMPIA 202 SHOWDOWN


OLYMPIA 202 SHOWDOWN

(    รายการ Olympia 202 Showndown นั้น ตัวเลข 202 ในที่นี้ก็คือการจำกัดพิกัดไว้ว่า ผู้ที่แข่งในรายการนี้ได้จะต้องมีน้ำหนักตัวไม่เกิน 202 ปอนด์ (91.8 กิโลกรัม) นั่นเอง

       แต่ก่อนรายการ Olympia ไม่ได้แบ่งรุ่นน้ำหนักไว้ ดังนั้น พวกที่ได้แชมป์ก็จะเป็นพวกที่น้ำหนักตัว 120 กก.ขึ้นไป  โดยที่จริงๆแล้ว คนที่หนัก 91.8 กก. มี "สัดส่วน" ที่สวยกว่ามาก ( Webmaster - คำว่า "สัดส่วน" มีความสำคัญกับความสวยของกล้ามมาก ยกตัวอย่างเช่น ขนาดต้นแขน 19 นิ้วนั้น ถ้าเป็นของคนที่สูง 185 ซม.ก็อาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าขนาดต้นแขน 19 นิ้วนี้เป็นของคนที่สูง 160 ซม.เมื่อไร มันก็จะทำให้สัดส่วนของขนาดต้นแขนเมื่อเทียบกันส่วนสูงแล้ว คนที่สูง 160 ซม. จะดูมีต้นแขนที่ใหญ่กว่าคนที่สูง 185 ซม.ทันที ทั้งๆที่ก็เป็นความกว้างของต้นแขน 19 นิ้วเท่ากัน )

       และเมื่อมีนักเพาะกายขนาดน้ำหนักไม่เกิน 91.8 กก.ที่มีรูปร่างสวยๆ และไม่ได้เป็นแชมป์ Olympia เสียที ก็อาจจะทำให้เขาเหล่านี้ (พวกที่น้ำหนักไม่เกิน 91.8 กก.) พากันหนีไปแข่งรายการประกวดที่อื่นกันหมด และก็จะทำให้รายการ Olympia ขาดสีสันไป  ดังนั้น เพื่อจะรักษาผู้เข้าแข่งขันในรุ่นนี้เอาไว้ (รุ่นน้ำหนักตัวไม่เกิน 91.8 กก.) ทางรายการ Olympia จึงแบ่งถ้วยรางวัลออกมาอีกถ้วยหนึ่ง เพื่อให้แข่งขันกันเองระหว่างผู้เข้าแข่งขันที่น้ำหนักตัวไม่เกิน 91.8 กก. โดยตั้งชื่อว่ารายการ Olympia 202 Showndown นั่นเองครับ แต่ก็แข่งขันพร้อมๆกับรายการ Olympia นั่นแหละ

หมายเหตุ - นั่นหมายความว่า นักเพาะกายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 91.8 กก. อาจเป็นแชมป์รายการ Olympia 202 Showndown และเป็นแชมป์รายการ Olympia ควบกันก็ได้ถ้าเขาชนะทั้งสองรายการ  / แต่นักเพาะกายขนาดตัว 120 กก.จะเป็นได้แค่แชมป์รายการ Olympia รายการเดียว  เพราะน้ำหนักตัวเขาเกิน จึงไม่สามารถลงไปประกวดรายการ Olympia 202 Showndown ได้นั่นเอง

- END -