Tuesday, April 7, 2020

The "One - and - a - Half" Method


The "One - and - a - Half" Method

อธิบายโดยอาร์โนลด์  ชวาลเซเนกเกอร์
           นี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เพิ่มแรงเค้นไปที่กล้ามเนื้อของคุณขณะบริหารเป็นอย่างมาก  วิธีบริหารคือ ในครั้งแรกที่คุณยกลูกน้ำหนักขึ้นมา ก็ให้คุณทำเต็มรูปแบบตามปกติ  จากนั้นในครั้งต่อไป ให้คุณยกขึ้นมาแค่ ครึ่งทาง พอ (ตามภาพคือจากจังหวะที่ 1 แล้วไปหยุดที่จังหวะที่ 2) แล้วก็กลับไปสู่จังหวะ 1   พอครั้งต่อไปคุณก็ยกเต็มรูปแบบตามปกติ พอครั้งครั้งต่อไป ก็ไปแค่ครึ่งทาง สลับกันไปมาเช่นนี้เรื่อยๆจนครบ 1 เซท
           ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษคือ ตอนที่คุณบริหารแบบ ครึ่งทาง นั้น (จากจังหวะ 1 ไปจังหวะ 2 และจากจังหวะ 2 กลับมาจังหวะ 1) ต้องทำอย่างช้ามากๆ และบริหารให้เข้มงวด (หมายถึง ถูกต้องตามหลักการ คือไม่ใช่กระเด้งดัมเบลล์ขึ้นมา) และเมื่ออยู่ในจุดสูงสุดของครึ่งทางแล้ว (จังหวะ 2) ให้ค้างอยู่จังหวะนี้ประมาณ 2 วินาที จากนั้นจึงค่อยๆผ่อนลูกน้ำหนักลงอย่างช้าที่สุด

- END -