Friday, April 3, 2020

Preacher Machine


ท่า  Preacher Machine

      เมื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า Preacher Machine  นั้น มันก็จะใช้อุปกรณ์ในลักษณะแบบข้างล่างนี้ครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

       ซึ่งอุปกรณ์แบบข้างบนนี้ สามารถบริหารได้ทั้งแบบ "จับ 2 มือ" และแบบ "จับมือเดียว" ได้ในเครื่องเดียว เหมือนในภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      นั่นหมายความว่า ถ้าต้นฉบับภาษาอังกฤษเขียนว่า "ให้บริหารด้วยท่า Preacher Machine" ก็จะหมายถึงว่า ต้นฉบับ ไม่ฟันธงว่าให้บริหารแบบจับสองมือ หรือจับมือเดียว นั่นก็คือเลือกบริหารได้ทั้งสองแบบ (ทั้งจับสองมือ หรือมือเดียว) แบบใดก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

- END -