Tuesday, April 7, 2020

POSITIVE REPS


POSITIVE REPS

          positive reps คือเทคนิคการยก ที่ใช้แรงในทิศทางที่ออกแรงแต่เพียงอย่างเดียว แต่จังหวะที่ผ่อนแรง จะไม่ออกแรงเลย อธิบายด้วยตัวอย่างดังนี้คือ ผู้ฝึกบอกผู้ช่วยไว้ว่า จะใช้เทคนิค positive จากนั้นเมื่อผู้ฝึก ยกไปได้ 10 ที แล้วไม่สามารถทำครั้งที่ 11 ได้ ผู้ช่วยจะเข้ามาช่วยดังนี้คือ

            เมื่อผู้ฝึกเอาคานน้ำหนักลง (ผ่อนแรง) ตามรูปคือ จากจังหวะ 1 มาจังหวะ 2 ผู้ช่วยจะประคองน้ำหนักบาร์ทั้งหมด ทำให้จากจังหวะ 1 มาจังหวะ 2 ผู้ฝึกไม่ต้องออกแรงเลย จากนั้น

            เมื่ออยู่ในจังหวะ 2 ผู้ช่วยจะปล่อยน้ำหนักทั้งหมด แล้วให้ผู้ฝึก ทำจากจังหวะ 2 กลับมาจังหวะ 1 ด้วยตัวเอง ก็คือผู้ฝึกจะต้องดันบาร์ขึ้น (ออกแรง) ด้วยแรงของตัวเองเพียงลำพัง

            ทำแบบเดียวกันนี้ ต่อไปเรื่อยๆ จนผู้ฝึกไม่มีแรงแล้วจริงๆ ก็วางน้ำหนักบนขาตั้ง เป็นอันเสร็จ 1 set ที่ใช้เทคนิค positive นี้  สำหรับการม้วนข้อ (Curl) ก็เช่นกัน จังหวะออกแรงคือ การม้วนข้อขึ้น จังหวะผ่อนแรงคือ การปล่อยแขนลง ดังนั้น ถ้าใช้เทคนิคนี้ก็คือ จังหวะที่ผ่อนแรง คือการปล่อยแขนลง จะมีผู้ช่วยประคองลูกน้ำหนักทั้งหมด ทำให้ผู้ฝึกไม่ต้องออกแรงเลย แต่เวลาม้วนข้อขึ้น ผู้ฝึกต้องใช้เรี่ยวแรงของตนเองโดยลำพัง


- END -