Saturday, April 4, 2020

STRICT FORM


STRICT FORM

การบริหารด้วยท่าทางที่เข้มงวด

     การบริหารด้วยท่าทางที่เข้มงวด หรือถูกฟอร์ม หมายถึง การบริหารแบบถูกต้องตามตำราทุกอย่าง  ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่เราจะบริหารไบเซบ ด้วยท่า Standing barbell curl ดังภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     จากภาพข้างบนนี้ จะเห็นว่า การบริหารที่ถูกฟอร์ม ก็คือ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่บาร์เบลล์อยู่ต่ำสุด (ในภาพบน) หรือจังหวะที่บาร์เบลล์อยู่จุดสูงสุด (ในภาพล่าง ของภาพข้างบนนี้)  ร่างกายทุกส่วนก็จะถูกตรึงนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว มีแต่เพียงแขนท่อนปลายเท่านั้น ที่ยกบาร์เบลล์ขึ้น และผ่อนบาร์เบลล์ลง

       จริงๆแล้ว นักเพาะกายทุกคนก็ตั้งใจที่จะบริหารร่างกายให้ถูกฟอร์ม ให้เข้มงวดกันทั้งนั้น แต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือ เรื่องของ "ทิฐิ" โดยเฉพาะเวลาที่นักเพาะกายคนนั้นไปบริหารที่โรงยิม ที่มีบุคคลอื่นบริหารอยู่ด้วย

       ทิฐิ อย่างไร? ก็หมายความว่า นักเพาะกายคนนั้น อยากให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองมีพัฒนาการในการเล่นกล้ามที่ดี  ก็เลยใส่ขนาดลูกน้ำหนักให้มากๆ เพื่อจะให้คนอื่นเห็นว่า ตัวเองมีเรี่ยวแรงดีกว่าคนอื่น  ผลที่ออกมา ก็เหมือนในภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

       จากภาพบนนี้ จะเห็นได้ว่า เมื่อใส่น้ำหนักมากเกินกว่าที่ร่างกายจะบริหารได้ด้วยกำลังจากไบเซบอย่างเดียว  ดังนั้น เวลาที่ยกบาร์เบลล์ขึ้นมา ก็เลยยกด้วยแรงจากไบเซบอย่างเดียวไม่ไหว  จึงจำเป็นต้องใช้วิธีแอ่นตัวไปข้างหลัง เพื่อสร้าง "โมเมนตัม" ให้เกิดการ "เหวี่ยง" บาร์เบลล์ขึ้นมา

       ไอ้เจ้าการสร้างโมเมนตัม เพื่อให้เกิดการเหวี่ยงบาร์เบลล์ขึ้นมานี้แหละ คือการกระทำที่ไม่ถูกฟอร์ม ไม่เข้มงวด เป็นสิ่งที่นักเพาะกายทุกคนควรหลีกเลี่ยง


แล้วจะบริหารให้ถูกฟอร์ม ,ด้วยท่าทางที่เข้มงวดได้อย่างไร?

       คำตอบก็คือ ก่อนที่เราจะบริหารท่าอะไร เราก็ควรจะทำความเข้าใจกับฟอร์ม (หมายถึงวิธีบริหาร) ของท่านั้นเสียก่อน ด้วยการเปิดไปดูที่ลิงก์ท่าบริหารของทางเวบ  / แล้วก็เลือกดูท่าที่เราจะบริหารว่า ที่ถูกแล้วเขาทำกันอย่างไร


- END -