Saturday, April 4, 2020

Take a wide grip at the ends of the angled parts of a pullup bar


Take a wide grip at the ends of the angled parts of a pullup bar

     ในต้นฉบับบอกว่า แชมป์ ได้ดึงข้อด้วยวิธี Take a wide grip at the ends of the angled parts of a pullup bar / โดยที่ "ไม่มีรูป" ประกอบคำอธิบาย

       ผมจึงเป็นห่วงว่าเพื่อนสมาชิกจะไม่เข้าใจคำศัพท์นี้ จึงเอาคำศัพท์นี้มาวิเคราะห์ให้เพื่อนสมาชิกฟังครับว่า ไอ้เจ้า Take a wide grip at the ends of the angled parts of a pullup bar มันคืออะไร?


ว่าด้วยเรื่องตัวอุปกรณ์ก่อน

      ก่อนจะเข้าสู่ "วิธีจับ" นั้น ผมขอวิเคราะห์ตัวอุปกรณ์ก่อนว่าหน้าตาอุปกรณ์นี้เป็นอย่างไร?

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

    ภาพบน ) ในการแกะรอยรูปประโยคข้างบนนี้  พบคำว่า angled parts ( ตรงที่ ลูกศรสีแดง ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้ ) / นั่นก็หมายความว่า อุปกรณ์นี้ ต้องมีลักษณะอย่างนี้คือ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ภาพบน ) ต้อง ไม่ใช่ บาร์อย่างในรูปข้างบนนี้แน่นอน / เหตุผลก็เพราะว่า บาร์แบบในรูปข้างบนนี้ เป็นบาร์ดึงข้อ ( Pullup ) แบบคานตรง ( Straight Bar )

       ส่วนคำว่า angled parts ที่เราเห็นในรูปประโยคนั้น เป็นการแสดงลักษณะทางกายภาพของบาร์ดึงข้อนั้นว่า จะต้องมีส่วนที่ "เป็นมุม" รวมอยู่ในตัวคานบาร์ด้วย

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ภาพบน ) นั่นก็หมายความว่า บาร์ในรูปประโยค ที่บอกไว้ว่า มีส่วนที่เป็นมุม ( angled parts ) รวมอยู่ในตัวบาร์นั้นด้วย ก็คือตัวบาร์ดึงข้อ ที่มีมุมอยู่ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ทั้ง 2 อัน ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้นั่นเอง

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

ภาพบน ) พูดง่ายๆว่า บาร์ที่มี angled parts ก็หมายถึงบาร์ดึงข้อแบบในรูปข้างล่างนี้  

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) ข้างบนนี้ ก็คือบาร์ดึงข้อแบบที่มีมุม ตามความหมายที่ต้นฉบับพูดถึงนั่นเองครับ


ต่อไป เรามาดูเรื่อง "การจับ"

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ต้นฉบับพูดว่าให้จับไปที่ at the ends of the angled parts ( ตรงที่มี ลูกศรสีแดง ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ )  / นั่นก็หมายถึงว่า ให้จับไปที่บริเวณที่รูปด้านล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) คำว่า ให้จับส่วนท้ายของที่จับแบบเป็นมุม ( at the ends of the angled parts ) นั้นก็หมายถึง การให้จับไปที่บริเวณที่มี ปีกกาสีแดง ครอบอยู่ในภาพข้างบนนี้นั่นเอง

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) สรุปว่า การจับคานดึงข้อ แบบให้จับไปที่ส่วนท้ายของที่จับที่เป็นมุม ( at the ends of the angled parts ) ก็หมายถึงการจับคานแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ แล้วก็ทำการดึงข้อนั่นเองครับ


แล้วทำไมต้องมีคำว่า Wide Grip ด้วยล่ะ?

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) สาเหตุที่ต้นฉบับต้องเน้นมาว่า ต้องเป็นการจับแบบ wide grip ( ตรงที่ ลูกศรสีแดง ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้ ) ก็เพราะว่า "ถ้าไม่มีศัพท์ wide grip" เช่นพูดแค่ว่า ให้ grip pullup bar เฉยๆ ( โดยไม่มีคำว่า wide grip )  มันก็จะเหมือนการจับในรูปข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ถ้าบอกว่าให้จับบาร์ดึงข้อ โดย ไม่มี คำว่า "wide grip"  มันก็จะหมายถึงการจับบาร์ตามปกติ ที่ระยะห่างของมือทั้งสองข้าง จะกว้างเท่ากับความกว้างของหัวไหล่เรา 

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) แต่ถ้ามีคำศัพท์ว่า ให้จับบาร์ดึงข้อแบบ wide grip นั้น นั่นก็คือการจับบาร์ โดยที่ระยะห่างระหว่างมือทั้งสองข้างของเรา จะอยู่ห่างกันมากกว่าความกว้างของหัวไหล่  คือเป็นการจับเหมือนในรูปข้างบนนี้นั่นเอง


สรุปว่า เมื่อเราเจอคำศัพท์ว่า Take a wide grip at the ends of the angled parts of a pullup bar นั่นก็หมายความว่า ...

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

   ภาพบน ) ให้จับบาร์ดึงข้อ แบบที่มี "มุม" ทั้งสองด้าน ตรงที่ ลูกศรสีม่วง ทั้ง 2 อัน ชี้อยุ่ในภาพข้างบนนี้ โดย...

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ให้จับแบบกว้าง ( wide grip ) โดยจับไปที่ปลายสุดของด้ามจับแต่ละข้างของตัวบาร์ แบบที่เห็นในรูปข้างบนนี้ แล้วถึงทำการบริหารในท่าดึงข้อ

- END -