Saturday, April 4, 2020

STAGGERED STANCE


การยืนแบบ STAGGERED STANCE


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     การยืนแบบนี้ ใช้ได้กับหลายท่าบริหาร เป็นท่าเรียกสำหรับการยืนในลักษณะที่จัดให้เท้าห่างกันเท่ากับความกว้างของไหล่  แล้วก้าวเท้าหนึ่งไปทางด้านหลังประมาณ 6 - 12 นิ้วจากตำแหน่งเดิม จากนั้น ให้ก้าวเท้า (ข้างเดียวกันนั้น) ออกไปทางด้านข้างลำตัวอีก 6 - 12 นิ้ว

- END -