Saturday, April 4, 2020

Wide Stance


Wide Stance

การยืนเท้ากว้าง

     ก่อนจะดูเรื่องการยืนที่เท้าห่างกันแบบ "กว้าง" หรือ Wide Stance นั้น เพื่อนสมาชิกต้องทราบก่อนว่า ที่ว่า "กว้าง" นั้น คือกว้างเมื่อเทียบกับอะไร?

       คำว่า "กว้าง" ในที่นี้ ก็หมายถึงการยืน ที่ระยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองข้างนั้น กว้างกว่าระยะห่างของเท้า ที่อยู่ในท่ายืนปกติ ( Regular Stance )

       ดังนั้น จึงควรมาดูเรื่องของท่ายืนปกติกันเสียก่อนนะครับ โดยดูในตารางสีฟ้าข้างล่างนี้

การยืนเท้าห่างปกติ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )  

      ภาพบน ) การยืนเท้าห่างปกติ หรือ Regular Stance นั้น  คือการยืนที่มี "ระยะห่าง" ระหว่างเท้าทั้งสองข้าง เท่ากันหรือใกล้เคียงกับความกว้างของบ่าของบุคคลคนนั้น

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )  

      ภาพบน ) การยืนที่เท้าห่างกันแบบ "กว้าง" หรือ Wide Stance  ก็คือการยืนแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ซึ่งก็คือการยืนที่ระยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองข้าง กว้างกว่าระยะห่างของเท้า ที่อยู่ในท่ายืนปกติ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )  

     ภาพบน ) เราเอาการยืนแบบเท้ากว้าง มาใช้ประโยชน์ในการบริหาร ยกตัวอย่างเช่น เอามาใช้ในการบริหารท่า Squats แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ครับ / ท่าข้างบนนี้เรียกว่าท่า Wide Stance Barbell Squat  

- END -