Saturday, April 4, 2020

Strength


Strength

   คำแปล ของคำว่า Streangth ก็คือ "ความแข็งแรง , ความแข็งแกร่ง"  

       ส่วน คำกำจัดความ ของคำว่า "ความแข็งแรง , ความแข็งแกร่ง" นั้น ก็คือ ความสามารถในการนำเอาพละกำลังทั้งหมดที่ดึงออกมาได้จากร่างกาย ( maximal force ) นำมาใช้ในการต้านทานกับแรงต้านทานอีกตัวหนึ่ง ( against a load )

       เมื่อเราบริหารกล้ามเนื้อ โดยฝึกให้กล้ามเนื้อออกแรงต้านกับลูกน้ำหนัก โดยที่เราเพิ่มปริมาณของลูกน้ำหนักที่ใช้ให้มากขึ้นเป็นระยะๆ  ก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเราในส่วนนั้น พัฒนาตัวเอง เพื่อพยายามจะเอาชนะแรงต้านที่ถูกเพิ่มขึ้น ( แรงต้านที่ถูกเพิ่มขึ้นที่พูดนี้ ก็คือแรงต้านที่เพิ่มขึ้นเพราะเราเพิ่มปริมาณลูกน้ำหนักที่เรากำลังใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อชิ้นนั้นอยู่ )  

       การ พัฒนาตัวเอง ของกล้ามเนื้อ ( เพื่อจะเอาชนะแรงต้านอีกตัวหนึ่ง ซึ่งในที่นี้ก็คือการเอาชนะการเพิ่มขึ้นของปริมาณของลูกน้ำหนักที่เรากำลังใช้ในการบริหาร ) ก็คือการเพิ่มความแข็งแรง , ความแข็งแกร่ง หรือการเพิ่ม Streangth ให้กับตนเอง นั่นเอง


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       ในต้นฉบับภาษาอังกฤษ เมื่อเขาพูดว่าเป็น Strength athlete หรือแปลเป็นไทยว่าเป็น นักกีฬาที่เล่นกีฬาที่เกี่ยวกับความแข็งแรง หรือแข็งแกร่ง นั้น  เพื่อนสมาชิกก็อาจจะ งง  เพราะเพื่อนสมาชิกก็คิดว่า กีฬาทุกประเภท มันก็ต้องใช้ความแข็งแรงในการเล่น ในการแข่งขัน อยู่แล้ว

       แต่ความจริงแล้ว ตามศัพท์ของฝรั่งเขา เขาจะแยกรูปแบบของกีฬาที่ใช้ศัพท์ว่า Strength นั้น ออกมาจากกีฬารูปแบบอื่นเลย 

       ในวิกิพีเดีย ( เวบที่เกี่ยวกับการอธิบายคำศัพท์ต่างๆ ) ได้พูดถึงนักกีฬาที่แข่งกีฬาแบบ Strength นี้ไว้แบบนี้นะครับว่า  นักกีฬาที่แข่งกีฬาแบบ Strength หรือที่เรียกว่าเป็น Strength athlete นั้น หมายถึง บุคคลที่ฝึกฝนร่างกายในรูปแบบที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ เพื่อนำกำลังที่ได้จากกล้ามเนื้อ ( ที่แข็งแรงขึ้น ) นั้น ไปใช้ในแข่งขัน  หรือใช้ในจุดประสงค์ต่างๆ / โดยการแข่งขันที่ว่านี้ ( สำหรับ Strength athlete ) มีดังนี้คือ


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )  

     พูดง่ายๆว่านักกีฬาที่คุณเห็นอยู่ในภาพข้างบนนี้ทั้งหมด คือนักกีฬาที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ Strength athlete นั่นเองครับ


หมายเหตุ - อย่างนักกีฬาประเภทวิ่งทางไกล หรือ ว่ายน้ำ นั้น ถึงแม้จะต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการขับเคลื่อนร่างกายในการแข่งขัน แต่ว่าการวิ่งทางไกล หรือ ว่ายน้ำ ก็ "ไม่" ถูกจัดในหมวดหมู่ของ Strength athlete แต่อย่างใดนะครับ- END -