Saturday, April 4, 2020

Close Stance


Close Stance

การยืนเท้าชิด

     ก่อนจะดูเรื่องการยืนที่เท้าห่างกันแบบ "ชิด" หรือ "แคบ" หรือ Close Stance หรือ Narrow Stance นั้น เพื่อนสมาชิกต้องทราบก่อนว่า ที่ว่า "แคบ" นั้น คือแคบเมื่อเทียบกับอะไร?

       คำว่า "แคบ" ในที่นี้ ก็หมายถึงการยืน ที่ระยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองข้างนั้น แคบกว่าระยะห่างของเท้า ที่อยู่ในท่ายืนปกติ ( Regular Stance )

       ดังนั้น จึงควรมาดูเรื่องของท่ายืนปกติกันเสียก่อนนะครับ โดยดูในตารางสีฟ้าข้างล่างนี้

การยืนเท้าห่างปกติ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ภาพบน ) การยืนเท้าห่างปกติ หรือ Regular Stance นั้น  คือการยืนที่มี "ระยะห่าง" ระหว่างเท้าทั้งสองข้าง เท่ากันหรือใกล้เคียงกับความกว้างของบ่าของบุคคลคนนั้น

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ภาพบน ) การยืนที่เท้าห่างกันแบบ "แคบ" หรือ Close Stance  ก็คือการยืนแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ซึ่งก็คือการยืนที่ระยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองข้าง แคบกว่าระยะห่างของเท้า ที่อยู่ในท่ายืนปกติ  และส่วนมาก การยืนแบบแคบนั้น ปลายเท้ามักจะชี้ตรงๆไปข้างหน้า เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ภาพบน ) เราเอาการยืนแบบเท้าชิด หรือเท้าแคบ มาใช้ประโยชน์ในการบริหาร ยกตัวอย่างเช่น เอามาใช้ในการบริหารท่า Squats แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ครับ / ท่าข้างบนนี้เรียกว่าท่า Close Stance Barbell Squat  หรือจะเรียกว่า Narrow Stance Barbell Squat ก็ได้


- END -