Saturday, April 4, 2020

Stance Toe Straight On


Stance Toe Straight On

เท้าชี้ไปด้านหน้าตรงๆ 

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ภาพบน ) ข้างบนนี้คือการวางเท้าแบบที่นิ้วเท้าของเท้าทั้งสองข้างชี้ไปทางด้านหน้า ( Toe Straight On )

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ภาพบน ) เราจะเจอการวางเท้าแบบชี้ไปข้างหน้านี้ได้ในการบริหารต้นขาด้วยท่า  Leg Press  เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้

       ภาพข้างบนนี้ คือการที่ผู้ฝึก เอาเท้าทั้งสองข้างไปยันไว้กับ "แผ่นเหล็ก" โดยให้เท้าทั้งสองข้าง ชี้ไปข้างหน้าตรงๆ ( Toe Straight On )

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ภาพบน ) ข้างบนนี้คือภาพขยายในมุมกว้าง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการวางเท้าแบบให้นิ้วเท้าชี้ไปทางด้านหน้าตรงๆ ( Toe Straight On )  บน "แผ่นเหล็ก" ของอุปกรณ์ Leg Press

- END -