Wednesday, April 8, 2020

Same Muscle Group Supersets


Same Muscle Group Supersets

ซูเปอร์เซท สำหรับกล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกัน

     นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 วงการเพาะกายได้พัฒนาวิธีการฝึกเพื่อให้การฝึกมีความเข้มข้นขึ้น วิธีการคือ นำท่าฝึกที่ใช้กล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกัน ตั้งแต่สองท่าขึ้นไป แต่ทำงานต่างมุมกัน มาฝึกเรียงลำดับกันอย่างต่อเนื่อง เซทต่อเซท  หัวใจของการฝึกวิธีนี้คือ การโจมตีกล้ามเนื้อกลุ่มเดียว จากแรงกดดันหลายด้านหลายมุม ดังนั้นกล้ามเนื้อจึงต้องออกแรงต้านหลายด้านหลายมุม  ด้วยการฝึกที่มีปริมาณมากนี่เอง ที่ทำให้ผู้ฝึกมีมัดกล้ามโตขึ้น  กระบวนการชีวเคมีในร่างกายก็มีมากขึ้นด้วย อีกทั้งทำให้พละกำลังความแข็งแรงของผู้ฝึกมีมากขึ้น

      ในทางปฏิบัติ ผู้ฝึกจึงเลือกท่าฝึกมาจัดกลุ่มเป็นซูเปอร์เซท ตามลักษณะการทำมุมของท่าฝึก เพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนที่ฝึกได้มีโอกาสทำงานอย่างทั่วถึงทุกแง่ทุกมุม

ตัวอย่างการฝึกหน้าอก

      ฝึกท่า BENCH PRESS 10 ครั้ง ตามด้วย DUMBBELL FLYE 10 ครั้ง แล้วจึงพักระหว่างเซท


- END -