Wednesday, April 8, 2020

STRICT REPS


STRICT REPS

              คือเทคนิคการยกน้ำหนัก ด้วยท่าฝึก ที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวทุกครั้ง ทุกขั้นตอน ตลอดแนวทางนับ ตั้งแต่ตำแหน่งเริ่มต้น จนถึงตำแหน่งสุดท้าย โดยใช้กล้ามเนื้อส่วนที่ฝึกทำงานอย่างเต็มที่ ไม่โยกหลัง ไม่เหวี่ยงน้ำหนัก  อย่างเช่น เมื่อฝึกท่าสคว็อต ก็ย่อตัวลงอย่างช้า ๆ จนต้นขาขนานกับพื้น แล้วค่อย ๆ เหยียดขายืนตรง โดยไม่งอหลัง และไม่ขย่มขา กระตุก การฝึกด้วยเทคนิคนี้ ต้องอาศัยสมาธิ และควบคุมตลอดการเคลื่อนไหว  มีนักเพาะกายหลายท่านประสบความสำเร็จจากเทคนิคนี้


- END -