Wednesday, April 8, 2020

SUPERSPEED REPS


SUPERSPEED REPS

             ในขณะที่รูปแบบและจำนวนครั้ง มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการเพาะกาย แต่อัตราความเร็วของการเคลื่อนไหวท่าฝึก ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

               ซูปเปอร์สปีด เร็ป มีพัฒนาการขึ้นมาพร้อมๆกับ คุณเลอรอย คาลเบิร์ต (Leroy Colbert) นักเพาะกายรุ่นคุณปู่ที่กำลังพยายามสร้างกล้ามเนื้อต้นแขนให้ได้ 20.5 นิ้ว

               หลักการของวิธีนี้มีดังนี้

               1. ใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก

               2. เคลื่อนไหวท่าฝึกอย่างถูกลักษณะแบบเคร่งครัด

               3. เคลื่อนไหวท่าฝึกให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

               การเคลื่อนไหววิธีนี้ อาจเรียกว่าทำเวลาฝึกพร้อมๆกับเคลื่อนไหวท่าฝึกอย่างพิถีพิถัน วิธีนี้ทำให้ผู้ฝึกสามารถฝึกได้มากครั้งกว่าเดิม ก่อนที่กล้ามเนื้อจะอ่อนแรงลง เท่ากับยืดเวลาก่อนจะถึงจุดอ่อนแรงออกไป ผลที่ได้รับคือกล้ามเนื้อเติบโตขึ้น

               ยิ่งเพิ่มอัตราความเร็ว ของการเคลื่อนไหวมากขึ้นเท่าใด ผู้ฝึกก็สามารถฝึกได้มากขึ้นเท่านั้น

               เช่น ฝึกท่า BENCH PRESS ใช้อุปกรณ์ฝึกที่มีน้ำหนักปกติ เคลื่อนไหวท่าฝึกอย่างช้าๆ ทีนี้พักสักครู่ แล้วลองฝึกท่าเ บนซ์ เพรส อีก ใช้บาร์เบลล์ที่มีน้ำหนักเท่าเดิม แต่เคลื่อนไหวท่าฝึกให้เร็วกว่าเดิม เมื่อฝึกมาถึงครั้งที่ 6 ผู้ฝึกจะรู้สึกว่ายังสามารถฝึกครั้งต่อๆไปได้ แทนที่จะอ่อนแรงเหมือนเซ็ตแรก

               น้ำหนักที่มากขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อโตขึ้น และจำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นย่อมทำให้น้ำหนักของอุปกรณ์ฝึกเหมือนน้ำหนักมากขึ้นในความรู้สึกของผู้ฝึก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอุปกรณ์ฝึกมีน้ำหนักเท่าเดิม  ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้กล้ามเนื้อมีมวลเพิ่มขึ้น

               ในทางปฏิบัติ ควรฝึกแบบซูปเปอร์สปีด เร็ป ประมาณ 4-5 เซท เซทละ 5 ครั้ง ใช้อุปกรณ์ที่หนักมากจนฝึกได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อให้ได้มวลเนื้อที่ทรงพลังและหนาแน่น


- END -