Sunday, April 5, 2020

Triathlon


Triathlon

ไตรกีฬา

ไตรกีฬาคืออะไร ?

       ไตรกีฬา ( Triathlon ) คือ รูปแบบการแข่งขันของกีฬาที่ประกอบด้วย การว่ายน้ำ การปั่นจักรยาน และการวิ่ง โดยมีระยะทางที่ต่างกันหลายระยะ

       โดยกีฬาทั้งสามประเภทนั้น ( ว่ายน้ำ ,ปั่นจักรยาน และวิ่ง ) จะทำต่อเนื่องกันไปไม่มีหยุดพัก โดยจะปฎิบัติไปตามลำดับก่อนหลัง

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ( ภาพบน ) เวลาที่เป็นทางการของผู้แข่งขันจะนับรวมกับช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนจากชนิดกีฬาหนึ่งไปเป็นชนิดกีฬาอื่นด้วย เช่น เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า และรองเท้า

       ผลที่เกิดจากความเชี่ยวชาญในแต่ละชนิดกีฬา คือ ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ประกันว่านักไตรกีฬาจะทำเวลาได้ดี หรือจะชนะได้

       นักกีฬาชนิดนี้ จะต้องเรียนรู้ถึง กีฬาที่จะต้องแข่งขันในแต่ละช่วง ( คือช่วงว่ายน้ำ ,ช่วงปั่นจักรยาน และช่วงวิ่ง )  /  อีกทั้งจะต้องเรียนรู้การรักษาระดับพลังงาน ความอดทน ทนทาน สำหรับการแข่งขันในช่วงต่อไปให้ได้ 


- END -