Sunday, April 5, 2020

Triglyceride


Triglyceride

     ไตรกลีเซอไรด์ ( Triglyceride ) คือไขมันชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยกรดไขมัน 3 โมเลกุล ที่รวมตัวกับกลีเซอรอล 1 โมเลกุล ซึ่งโดยปกติร่างกายของเราก็จะมีไขมันอยู่แล้ว และไขมันนี้ก็จำเป็นแก่ร่างกายเช่นกัน แต่หากมีมากเกินจำเป็นร่างกายไม่สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้หมด ก็จะถูกเก็บกักสะสมไว้เป็นพลังงานสำรอง

       และหากมีมากเกินไปจะทำให้ไขมันถูกกักเก็บไว้ในเนื้อเยื่อไขมันปริมาณมากทำให้อ้วนลงพุง ซึ่งไขมันไตรกลีเซอไรด์นี้เรียกง่ายๆ ว่าเป็นไขมันชนิดที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของเรา และเป็นสาเหตุทำให้เกิดไขมันในเส้นเลือดอุดตันนั่นเอง


       สำหรับไตรกลีเซอไรด์นั้นเรียกได้ว่าเป็นไขมันชนิดไม่ดี ที่หากสะสมอยู่ในร่างกายของเรามากๆ เข้าก็จะส่งผลทั้งต่อสุขภาพทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือด, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจต่างๆ ตามมาอีกมากมาย และยังทำให้เกิดโรคอ้วนอีกด้วย แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงจากไตรกลีเซอไรด์ง่ายๆ เพียงปรับเปลี่ยนการรับประทานและหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถห่างไกลจากภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงได้แล้ว


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       ไตรกลีเซอไรด์ ( triglyceride ) หรือ ไตรเอซิลกลีเซอรอล ( Triacylglycerol ) เป็นไขมันที่ประกอบด้วยกรดไขมันสามโมเลกุลรวมตัวกับกลีเซอรอลหนึ่งโมเลกุล กรดไขมันที่มาประกอบเป็นไตรกลีเซอไรด์นั้นอาจจะเป็นกรดไขมันชนิดเดียวกัน เช่น ไตรสเตียริน มีกรดสเตียริกเป็นองค์ประกอบเท่านั้น หรือเป็นกรดไขมันคนละชนิด เช่น 1-พาล์มิโทสเตียริน ( 1-Palmitostearin ) หมายถึงไตรกลีเซอไรด์ที่กรดไขมันตัวแรกเป็นกรดพาล์มมิติก ส่วนกรดไขมันตัวที่ 2 และ 3 เป็นกรดสเตียริก เป็นพลังงานสะสมในสัตว์ และใช้สะสมใต้ผิวหนังเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกาย โดยสะสมในเซลล์ไขมัน ( Adipocyte หรือ Fat cell ) ในรูปเม็ดไขมัน หรืออยู่ในรูปไมเซลล์ ( Micelle )

       ปัญหาและอันตรายจากโรคไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือดทำให้ หลอดเลือดแดงแข็งตัว ถ้าเกิดที่หัวใจทำให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือด ถ้าเกิดที่สมองทำให้เป็นอัมพาต หรือ ทำให้เกิดอาการร่วมคือ ปวดท้อง ตับโต ม้ามโต และทำให้ระบบประสาททำงานผิดปกติ ปวดข้อ แหล่งอาหารที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง ได้แก่ อาหารทุกชนิดที่มีปริมาณไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันสัตว์ น้ำตาล อาหารรสหวานจัด ขนมหวานทุกชนิด เนื่องจากร่างกายสามารถนำไปสร้างเป็นไตรกลีเซอไรด์ คนอายุ 30 ปีขึ้นไปไม่ควรมีค่า triglyceride เกิน 200 mg/dl


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ข้อแตกต่างระหว่าง Triglycerides และ Cholesterol

       Triglycerides แตกต่างจาก Cholesterol เพราะคอเลสเตอรอลนั้นไม่มีค่าในเชิงพลังงาน แต่ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันแท้จริงมีค่าพลังงานเท่ากับประมาณ 9 แคลอรีต่อกรัม

       ดังนั้น ในยามจำเป็นที่ร่างกายขาดกลูโคส เช่น ในกรณีมิได้บริโภคอาหารคาร์โปไฮเดรต ร่างกายก็นำไตรกลีเซอไรด์ที่สะสมไว้ เอาออกมาเผาผลาญสร้างพลังงาน แต่ Cholesterol เป็นไขมันที่ไว้สร้าง สเตียรอยด์ฮอร์โมนและจำเป็นในเซลล์ต่างๆของร่างกาย ไม่ได้ไว้เป็นพลังงานให้กับร่างกายแต่อย่างใด

ทำไมต้องเจาะเลือดตรวจ ไตรกลีเซอไรด์ ( Triglycerides )

       ไตรกลีเซอไรด์ ( Triglycerides ) สูงจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็ง ,เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน

       ไตรกลีเซอไรด์สูงจะพบในผู้ป่วยที่ควบคุมไขมันไม่ดี และพบในภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย โรคตับ โรคไต

       ไตรกลีเซอไรด์สูงพบในผู้ป่วยที่รับประทานยาบางชนิด


- END -