Sunday, April 5, 2020

Underhand grip


Underhand grip

     การจับแบบ Underhand grip ก็คือการจับอุปกรณ์แบบ "หงายมือ" นั่นเอง  เหมือนที่เห็นในภาพข้างล่างนี้ครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 


- END -