Sunday, April 5, 2020

Warm Up


Warm Up 

การอบอุ่นร่างกาย 

      warm up  การวอร์มอัพ แปลความหมายเป็นภาษาไทยว่า การอบอุ่นร่างกาย  เป็นการป้องกันอุบัติเหตุก่อนการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลย เพราะก่อนการออกกำลังกายนั้น ร่างกายของคนเรายังอยู่ในภาวะที่ปกติอยู่

       เมื่อร่างกายยังอยู่ในภาวะที่ปกติอยู่ ดังนั้น ก่อนที่จะออกกำลังกาย จึงจะต้องทำการ “warm-up” ร่างกายเสียก่อน

       ซึ่งวอร์มอัพนั้นก็คือ การอบอุ่นร่างกายในเบื้องต้น เพื่อให้ร่างกายมีภาวะที่พร้อมก่อนที่จะมีการออกกำลังกาย

       การวอร์มอัพทำได้ง่ายๆเลยก็คือ การยืดเส้นยืดสาย การยืดกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น แขน ขา หัวไหล่ เอว ข้อเท้า เป็นต้น

       หรือจะใช้เป็นการวิ่งแบบเหยาะๆ สัก 5-15 นาที แทนการยืดเส้นยืดสายก็ได้

       เพียงเท่านี้ทุกๆ คนที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ก็จะปลอดภัยจากอาการบาดเจ็บที่อาจที่เกิดขึ้นขณะเล่นกีฬา หรือหลังจากเล่นกีฬา

Warm Up - การอบอุ่นร่างกาย

     อย่าลืมว่าก่อนการออกกำลังกายทุกครั้ง สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการอบอุ่นร่างกายหรือวอร์มอัพ ( Warm Up )

       การอบอุ่นร่างกาย เป็นการเตรียมส่วนต่างๆของร่างกายหรืออวัยวะที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ให้พร้อมที่จะทำงาน  เพื่อป้องกันและลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกกำลังกาย

       โดยทั่วไปการอบอุ่นร่างกายจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

       การอบอุ่นร่างกาย - เป็นการทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นหรือร้อนขึ้น


       การยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น - เพื่อให้การเคลื่อนของข้อต่อเป็นไปอย่างสะดวก ไม่เกิดการฉีกขาด  /  สำหรับประเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อน การทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น การอบอุ่นร่างกายจึงไม่ค่อยสำคัญเท่ากับประเทศที่มีอากาศหนาวที่จะต้องใช้เวลาในการอบอุ่นนานพอสมควร


       หากต้องการจะทราบว่ากล้ามเนื้อของเรา ยืดได้ดีมากน้อยเพียงใดอาจทำได้ด้วยวิธี ง่ายๆ ดังขั้นตอนนี้

       1.ยืนตัวตรง ข้อเข่าเหยียดตรง


       2.แล้วค่อยๆก้มตัวลงมาทางด้านหน้า


       3.พยายามใช้ปลายมือแตะที่นิ้วเท้า - ถ้าสามารถแตะได้แสดงว่ากล้ามเนื้อทางด้านหลังไม่ตึง  /  แต่ถ้านิ้วมือยังห่างพื้นมากแสดงว่ากล้ามเนื้อทางด้านหลังยังตึงมาก ควรต้องยืดกล้ามเนื้อทางด้านหลังโดยเฉพาะบริเวณด้านหลังของต้นขา สะโพก และเอวให้มากขึ้น

       การยืดกล้ามเนื้อจะต้องยืดช้าๆ อย่ายืดรุนแรงหรือทำในจังหวะที่รวดเร็ว


- END -