Friday, September 11, 2020

Lumbar

 

Lumbar 

กระดูกสันหลัง ส่วนบั้นเอว

ภาพบน ) Lumbar คือส่วนที่เป็น สีส้ม ในภาพข้างบนนี้

กระดูกสันหลังส่วนบั้นเอว ( Lumber vertebrae )

       มี 5 ชิ้น อยู่ในช่วงเอว และมีขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ำหนักของร่างกายท่อนบน และมีส่วนเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อที่เป็นผนังทางด้านหลังของช่องท้องอีกด้วย  

- END -