Sunday, April 4, 2021

Rectus Abdominis

 

Rectus Abdominis

       กล้ามเนื้อ Rectus Abdominis หรือที่เรียกว่า "กล้ามเนื้อหน้าท้อง" เป็นกล้ามเนื้อคู่ที่เรียงอยู่ในแนวตั้ง ของผนังหน้าท้องด้านหน้าของมนุษย์ เช่นเดียวกับของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ

       ลักษณะของกล้ามเนื้อ เป็นแนวขนานสองแนว คั่นด้วยแถบกึ่งกลางของเนื้อเยื่อที่เรียกว่า Linea Alba

       กล้ามเนื้อนี้ จะอยู่ระหว่างกระดูกซี่โครง กับกระดูกหัวหน่าว

       Rectus Abdominis เป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องที่น่าจะเป็นที่รู้จักมากที่สุดในบรรดาทั้งหมด เพราะมันคือส่วนที่เป็น Six Pack สวย ๆ ซึ่งอยู่ด้านหน้าและอยู่ชั้นนอกสุด

       Rectus Abdominis มีหน้าที่หลักก็คือใช้ในการงอลำตัว เช่นเวลาที่เราทำ Sit Up

        กล้ามเนื้อเหล่านี้จำเป็นอย่างมากต่อการทำกิจกรรมทั่วๆไปได้อย่างปลอดภัยและไม่บาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักกีฬาเช่น นักยิมนาสติก นักเต้นรำ นักมวยและนักกีฬาต่อสู้ประเภทอื่นๆซึ่งต้องมีความแข็งแรงของลำตัวส่วนบนมากถึงแม้จะไม่เห็นเป็น six-pack ก็ตาม 

- END -