Thursday, October 28, 2021

Deep fried foods - การทอดแบบน้ำมันท่วม

 

Deep fried foods

การทอดแบบน้ำมันท่วม       การทอด ( frying ) ในน้ำมันท่วม อาจเรียกว่า deep fat frying คือการทอดโดยให้อาหารจมอยู่ในน้ำมัน 

       ก่อนการทอดอาจจะชุบแป้ง ( coating batter ) ก่อน เพื่อให้มีผิวกรอบ ( crust ) อาหารที่ได้จะมีเนื้อสัมผัสกรอบ สีเหลืองทอง อาหารที่ทอดแบบน้ำมันท่วม เช่น

* * * เนื้อสัตว์ เช่น ไก่ หมู ปลา กุ้ง ทอดมัน 


* * * มันฝรั่ง เช่น เฟรนฟราย ( french fry ) 


* * * บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันที่ใช้ทอด 

       การทอดอาหารแบบน้ำมันท่วม น้ำมันควรมีจุดเกิดควัน ( smoke point ) สูง 


- จบ -