Thursday, May 13, 2021

Egg White Protein

 

Egg White Protein


      “อัลบูมิน คือ โปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งพบสารอัลบูมินได้มากที่สุดคือในไข่”  ไข่ขาว ถือเป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์ ( complete protein ) ที่อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีโปรตีนสูงกว่าแหล่งโปรตีนอื่น ๆ เช่น เนื้อสัตว์ นม ถั่ว เหลือง เป็นต้น

       ซึ่ง อัลบูมิน เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบมากในเลือด ส่วนที่เป็นน้ําเลือด , เป็นโปรตีนที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ําได้ และพบมากใน ไข่ขาว

       หน้าที่ของอัลบูมิน คือ คงระดับน้ําในหลอดเลือด ไม่ให้ซึมออกนอกหลอดเลือด ( ทําให้เกิดอาการบวม ) เป็นการสร้างเม็ดเลือด และซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ให้ร่างกายมีภูมิต้านทาน ไม่ติดเชื้อต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

       Egg White Powder - ผงไข่ขาวเป็นผงโปรตีนสูงที่สามารถใช้ในการทําฟองไข่ ด้วยการเติมน้ํา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ สามารถผสมน้ําได้อย่างง่ายดายและไม่ก่อให้เกิดก่อน หรือ ตะกอน

       มีคุณสมบัติการที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับไข่สดเหลวสีขาวที่ pH เดียวกัน ส่วนใหญ่จะใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนม ( บิสกิต ) เช่นเดียวกับในรายการขนมเช่น nougats , meringues , marshmallows และมูสช็อคโกแลตที่จําเป็นต้องใช้คุณสมบัติการตี 

       ผงไข่ขาวอัลบูมินได้มาจากการแยกเกลือออกจากไข่ไก่ มีคุณสมบัติที่สําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ

       อุตสาหกรรมเบเกอรี่ - ส่วนใหญ่ที่ใช้ใน ขนม: ice cream ไอศครีม , เค้ก ขนมปังโรลทุกประเภท


       อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป ( อาหารสําเร็จรูป ) - pates , roulades เนื้อ สัตว์และผลิตภัณฑ์ jarred และกระป๋อง


       อุตสาหกรรมยา - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


โปรตีนอัลบูมินในไข่ขาว ประกอบด้วย

       1.โอแวลบูมิน ( ovalbumin ) - พบมากที่สุดในไข่ขาว ราวร้อยละ 54 ของน้ําหนักโปรตีน จัดเป็นฟอสโฟไกลโคโปรตีน ( phospoglycoprotein ) มีโครงสร้างเป็นสาย โพลีเปปไตน์ ที่มีหมู่ฟอสเฟตและ คาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบ มีจุดไอโซอิลเลก ตริก ( isoelectric point ) ที่ pH 4.6 และตกตะกอนที่ pH 4.6-4.8 ทนความร้อนได้ดี 


       2.โคแนลบลูมิน ( conalbumin ) - พบราวร้อยละ 13 ของน้ําหนักโปรตีน มีจุดไอ โซอลเลกตรึกที่ pH 6.6 ทนความร้อนได้น้อยกว่า แต่สูญเสียสภาพธรรมชาติได้ดี กว่าโอแวลบูมิน


       3.โอโวมิวคอยด์ ( ovomucoid ) - พบราวร้อยละ 1.2 ของน้ําหนักโปรตีน เป็นไกลโคโปรตีนที่มีความเฉพาะเจาะจงกับเอนไซม์ทร์พซิน สามารถยับยั้งเอนไซม์ทรัพซิน ซึ่งเป็นเอนไซม์โปรติเอสทําหน้าที่ย่อยโปรตีน โอโวมวคอยด์มีจุดไอโซอิลเลกตริกที่ pH 3.9-4.3 ในสภาวะที่เป็นกรดจะทนความร้อนได้ดี แต่จะสูญเสียสภาพอย่างรวดเร็วหากอยู่ในสารละลายด่างที่อุณหภูมิ 80 องศาเซียลเซียส 


       4.ไลโซโซม ( lysosome ) - พบราวร้อยละ 3.5 ของน้ําหนักโปรตีน มีจุดไอโซอิลเลกตริกที่ pH 10.7 เป็นเอนไซม์ สามารถทําลายผนังเซลของแบคทีเรียที่ปนเปื้อนเข้ามาในฟองไข่ได้ มีสมบัติเป็นสารกันเสีย แต่ถูกทําลายได้ด้วยความร้อนจากการหุง ต้ม หรือพาสเจอไรซ์ที่อุณหภูมิ 63.5 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 10 นาที


       5.โอโวอินฮิบิเตอร์ ( ovoinhibitor ) - มีความเฉพาะเจาะจงกับเอนไซม์ทริพซิน ไคโมทริพซิน ซับทิลิซิน และเอนไซม์โปรตีเอสจาก Aspergillus oryzae


       6.ซิสตาติน ( cystatin ) - หรือสารยับยั้งเอนไซม์ปาเปน มีความเฉพาะเจาะจงต่อ เอนไซม์ปาเปน และฟีซิน


       7.อัลบูมิน ( Albumin ) - คือ โปรตีนชนิดหนึ่งที่ลอยอยู่ในกระแสเลือด ถูกผลิตขึ้นจากตับและมีปริมาณมากกว่าโปรตีนชนิดอื่น มีความสําคัญต่อผู้ป่วยมะเร็ง

       โดยจะทําหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดและซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะพบอัลบูมินเป็นส่วนประกอบหนึ่งประมาณ 50% ของโปรตีนที่พบในเลือดเลยทีเดียว

       นอกจากนี้อัลบูมินยังสามารถเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายเพื่อต่อต้านการติดเชื้อต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

       อัลบูมินนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากกรดอะมิโนที่ตับ ดังนั้นหากร่างกายได้รับกรดอะมิโนน้อยเกินไปหรือได้รับพลังงานจากอาหารไม่เพียงพอก็จะทําให้ระดับของอัลบูมินลดต่ําลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็เป็นผลให้ภูมิต้านทานต่ําและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนง่าย ขึ้นอีกด้วย


ประโยชน์ของ สารสกัดจากอัลบูมินในไข่ขาว 

       1.ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ


       2.ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน


       3.ช่วยบํารุงผิวหนัง ผม และเล็บ 


- END -