Friday, May 14, 2021

Leucine

 

Leucine

ลิวซีน 
 


     ลิวซีน ( Leucine, Leu, L ) คือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งจัดเป็นกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ จึงต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร มีสูตรโครงสร้างทางเคมีคือ HO2CCH(NH2)CH2CH(CH3)2 

คุณสมบัติ

       ลิวซีนมีสูตรโมเลกุลคือ C6H13NO2 และมีความเป็นกรด ภายในโครงสร้างมีหมู่ฟังก์ชัน ( functional group ) ซึ่งประกอบด้วยหมู่อะมิโน 1 หมู่ และหมู่คาร์บอกซิลอีก 1 หมู่ มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 131.17 g/mol 

แหล่งอาหาร

       อาหารที่พบกรดอะมิโนลิวซีนในปริมาณสูงได้แก่ ไข่ , ถั่วเหลือง , ปลา , สาหร่าย เป็นต้น ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้ แต่สำหรับพืช ลิวซีนสามารถสังเคราะห์ได้จา กรดไพรูวิค ( pyruvic acid ) 


ประโยชน์ 

       ลิวซีนมีประโยชน์ในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด , มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอย่างเช่นกระดูก , ผิวหนัง และกล้ามเนื้อ

       นอกจากนี้ยังถูกใช้ในตับ , เนื้อเยื่อไขมัน ( adipose tissue ) , และเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้ออีกด้วย ในเนื้อเยื่อไขมันและกล้ามเนื้อ ลิวซีนจะมีการเปลี่ยนรูปไปเป็นสเตอรอล ( sterol ) 


กรดอะมิโนจำเป็นชนิดอื่น 

* * * วาลีน ( valine ) 


* * * ไลซีน ( lycine ) 


* * * ไอโซลิวซีน ( isoleucine ) 


* * * เมตไทโอนีน ( methionine ) 


* * * ฟีนิลอะลานีน ( phenylalanine ) 


* * * ทรีโอนีน ( threonine ) 


* * * ทริปโตแฟน ( tryptophan ) 


* * * ในเด็กมีเพิ่มอีก 2 ตัว ดังนี้

////////// ฮีสติดีน ( histidine ) 


////////// อาร์จินีน ( arginine )  


- END -