Thursday, May 6, 2021

วิธีวัดขนาดของร่างกาย

 


วิธีวัดขนาดของร่างกาย


      หลายปีมาแล้ว เดวิด พี.วิลลอบี้ ( David P. Willoughby ) นักเขียนชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในด้านมนุษยมิติ ได้นำเสนอวิธีการต่อไปนี้ สำหรับการวัดผลที่ถูกต้อง

* * * ใช้สายวัดที่เป็นเหล็ก หรือถ้าท่านใช้สายวัดที่เป็นผ้า ก็ต้องแน่ใจว่าวัดได้ถูกต้องเที่ยงตรง


* * * ให้คนอื่นช่วยวัดด้วยถ้าทำได้ แต่ถ้าจำเป็นต้องวัดด้วยตนเอง ควรจะยืนหน้ากระจก เพื่อให้เห็นว่าตำแหน่งของสายวัดอยู่บริเวณใด ก็จะช่วยได้มาก


* * * บันทึกส่วนสูง และขนาดกล้ามเนื้อที่วัดได้เป็นนิ้ว  และจดเศษส่วนให้ละเอียดด้วย รวมทั้งจดน้ำหนักร่างกาย


* * * การวัดขนาด ให้ทำโดยเอาปลายด้านหนึ่งของสายวัด ( ด้านที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 ( ศูนย์ ) ) กดไว้ที่จุดแกนกลางของกล้ามเนื้อ  จากนั้นก็ลากสายวัดให้ล้อมรอบกล้ามเนื้อที่กำลังวัดอยู่  /  ลากสายวัดมาจนกระทั่งกลับมาชนจุดเริ่มต้น โดยไม่ให้สายวัดเอียงหรือเฉไป


* * * การวัดส่วนสูง ควรให้อยู่ในสภาพเท้าเปล่า ยืนตัวตรงส้นเท้าชิด ( ทำตัวให้ยืดสูงเท่าที่จะทำได้ แต่ส้นเท้าต้องอยู่ติดพื้น ) 


* * * การชั่งน้ำหนัก ไม่ควรสวมเสื้อผ้า เพราะทำให้ได้ผลไม่ตรงตามความจริง ดังนั้น เราจึงควรจะเอาน้ำหนักของเสื้อผ้าออกไป ด้วยการไม่สวมเสื้อผ้า 


การวัดขนาดของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ 


อายุ - ใช้หน่วยเป็นปี ( มีความสำคัญในการพิจารณาเรื่องการฝึกด้วย )


ความสูง - ใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร 


น้ำหนัก - ใช้หน่วยเป็นกิโลกรัม   


คอ - ให้วัดส่วนที่เล็กที่สุด เหนือลูกกระเดือก  /  เวลาวัดให้ศีรษะตรง ใช้หน่วยเป็นนิ้ว 


ภาพบน ) กล้ามต้นแขนของคุณ ลู เฟอริโน - Lou Ferrigno

( ยังไม่ได้วอร์ม วัดได้ถึง 22 นิ้วกว่าๆทีเดียว ! )

ต้นแขน - ให้ยกแขนขึ้นระดับไหล่ งอข้อศอกเต็มที่และเกร็งกล้ามเนื้อ ( เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) แล้ววัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด ที่นูนเด่นที่สุด ใช้หน่วยเป็นนิ้ว 


แขนท่อนปลาย - วัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด  /  เวลาวัด ให้เหยียดแขนตรง กำหมัด ข้อมือตรง ใช้หน่วยเป็นนิ้ว


ข้อมือ - วัดส่วนที่อยู่ถัดจากโคนฝ่ามือขึ้นมา ( ระหว่างปุ่มข้อกระดูก กับ ฝ่ามือ)  /  เวลาวัดให้แบมือ นิ้วเหยียดตรง มืออยู่แนวเดียวกับปลายแขน ใช้หน่วยเป็นนิ้ว


ทรวงอก - วัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งจะอยู่ใต้รักแร้ลงมาเล็กน้อย ใช้สายวัดๆโอบรอบ กระดูกสะบัก แล้วผ่านหัวนมด้านหน้า

       เวลาวัด ลำตัวต้องตรง ศีรษะเชิด หายใจเบาๆ กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร หรือนิ้วก็ได้


เอว - วัดส่วนที่เล็กที่สุด ซึ่งจะเหนือสะดือขึ้นมาเล็กน้อย  /  เวลาวัด ให้ตั้งลำตัวตรง โดยให้อยู่ในสภาพปกติ ( ไม่ต้องแขม่ว หรือเบ่งหน้าท้อง ) ใช้หน่วยเป็นนิ้ว 


สะโพก - วัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งก็คือ บริเวณที่สะโพกผาย  /  เวลาวัดให้ยืนเท้าชิดก่อน แล้ววัดผ่านก้นส่วนที่มีเนื้อมากที่สุด ใช้หน่วยเป็นนิ้ว 


ต้นขา - ให้วัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมักจะเป็นบริเวณรอยพับใต้ก้น  /  เวลาวัด ให้ยืนแยกเท้าห่างประมาณ 6 นิ้ว , กล้ามเนื้อต้นขาผ่อนคลาย ใช้หน่วยเป็นนิ้ว


เข่า - วัดล้อมรอบกึ่งกลางสะบ้าหัวเข่า  /  เวลาวัด ต้องให้กล้ามเนื้อต้นขาผ่อนคลาย แต่เข่าตรง , ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนขาทั้งสองข้างเท่าๆกัน ใช้หน่วยเป็นนิ้ว 

ภาพบน ) กล้ามน่องของคุณ เฟล็กซ์ วีลเลอร์ - Flex Wheeler

( ในความสูง 170 ซม. แต่มีขนาดกล้ามน่อง 20 นิ้วกว่าๆ - ไม่ธรรมดาจริงๆ ! )


น่อง - วัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด กดส้นเท้าลง ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเท้าทั้งสองข้าง เท่าๆกัน ใช้หน่วยเป็นนิ้ว 


ข้อเท้า - วัดส่วนที่เล็กที่สุดเหนือตาตุ่มขึ้นประมาณ 2 นิ้ว เวลาวัดยืนเท้าราบกับพื้น ทิ้งน้ำหนักตัวลงข้างละเท่าๆกัน ใช้หน่วยเป็นนิ้ว 


* * * จงแน่ใจว่าได้วัดแขนขาทั้งซ้ายและขวา


* * * การวัดเส้นรอบวงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ควรให้สายวัดแตะผิวหนังแต่เพียงเบาๆ ไม่ว่าท่านจะผอม หรือมีกล้ามเนื้อ  ถ้าวัดส่วนที่เป็นกระดูก ( เช่น ข้อมือ ข้อเข่า ข้อเท้า ) ให้วัดโดยสายวัด แตะผิวหนังแต่เบาๆเช่นกัน

       แต่ถ้าท่านมีน้ำหนักมาก ก็ให้วัดส่วนที่ว่านี้ ( ข้อมือ หัวเข่า ข้อเท้า ) โดยให้สายวัดแนบติดแน่นขึ้น 


* * * ในผู้หญิง การวัดทรวงอก ควรวัดเหนือระดับเต้านม

       การวัดทรวงอก และเต้านมควรแยกวัดต่างหาก  /  ใช้สายวัดๆที่ ระดับสูงสุดของเต้านม

หมายเหตุ - นอกจากเรื่องการวัดทรวงอก ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ( ซึ่งแตกต่างกัน ) นี้แล้ว  ส่วนที่เหลือ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็จะใช้วิธีวัดเหมือนกันหมด 

- END -