Monday, July 19, 2021

เกร็ดความรู้ อาทิตย์ที่ 10 C

 

  

 

ใช้เวลาในห้องยิมเท่าไร?


บริหารวันละ 20 นาที อาทิตย์ละ 3 วัน
       ฟิล  เฮอร์นอน ( ภาพบน ) และ ดอเรียน  เยทส์ ( ภาพล่าง ) เป็นตัวอย่างของผู้ที่ใช้เทคนิคบริหาร วันละ 20 นาที อาทิตย์ละ 3 วัน แล้วประสบความสำเร็จ

       
ผมนำตัวอย่างผู้ที่บริหารร่างกายโดยใช้เวลาน้อยๆมาให้เพื่อนสมาชิกดู เนื่องจากบางท่านมักจะได้รับการถ่ายทอดว่า มีทางเดียวเท่านั้นที่จะกล้ามขึ้นได้ดี คือต้องเล่นวันละอย่างต่ำ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 - 6 วัน จึงจะประสบความสำเร็จ จริงๆแล้วไม่ได้เป็นกฎตายตัวเช่นนั้น เพราะอย่างที่ผมเน้นไปหลายครั้งแล้วว่า การเพาะกายควรเดินทางสายกลาง เพราะเราไม่ได้มีเวลามากเหมือนนักเพาะกายอาชีพ แต่หากบริหารให้ถูกวิธีแล้ว เวลาที่ใช้บริหารก็จะไม่เบียดบังอาชีพหลักหรือการเรียนของเราแต่อย่างใด 


       อ่านเรื่องเพาะกายโดยใช้เวลาสั้นที่สุดนี้ได้ โดยไปดูที่  High Intensity Training


เดี๋ยวก่อน!คนข้างล่างนี้บริหารวันละ 6 ชม.อาทิตย์ละ 5 วันบริหารวันละ 6 ชั่วโมง อาทิตย์ละ 5 วัน - เทียรี่  พาสเทล ชาวฝรั่งเศส เป็นตัวอย่างนักเพาะกายที่บริหารร่างกายในโรงยิม รวดเดียว 6 ชั่วโมงต่อวัน อาทิตย์ละ 5 วัน แล้วประสบความสำเร็จ โดยแบ่งกล้ามเนื้อทั้งร่างกายทั้งหมดออกเป็น 2 ส่วน บริหารส่วนละวัน ( ใช้เวลา 2 วันก็บริหารครบทั้งร่างกาย )

       ดังนั้นจึงสรุปว่า ไม่มีระยะเวลาตายตัวสำหรับการเพาะกาย หากเป็นการเพาะกายแบบธรรมดาทั่วไป โดยเฉลี่ยแล้ว ถ้าบริหารวันละ 1 ครั้ง ก็จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 10 นาที  แต่ถ้าบริหารวันละ 2 ครั้ง เช่นเช้าและเย็น จะใช้เวลาครั้งละ 40 นาที

       อ่านเรื่องการเพาะกายแบบใช้เวลาในโรงยิมนานๆนี้ได้ โดยไปดูที่  
High Volume Training

- END -