Sunday, July 18, 2021

เกร็ดความรู้ อาทิตย์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 B

 

  

การใส่แผ่นบาร์เบลล์โดยไม่ให้คานบาร์กระดก


       ในขณะที่เราถอดหรือเพิ่มแผ่นน้ำหนักเข้าไปที่คานบาร์เบลล์นั้น  จะทำให้น้ำหนักของบาร์เบลล์ด้านหนึ่งหนักกว่าอีกด้านหนึ่งทันที  หากไม่ระวังให้ดี คานบาร์เบลล์อาจจะ "กระดก" หล่นลงไปทางด้านที่หนักกว่าได้  ดังนั้น หากคุณบริหารคนเดียว โดยไม่มีผู้ช่วยมาคอยช่วยเปลี่ยนแผ่นน้ำหนักให้ ก็ขอให้คุณใส่ใจกับปัญหาเรื่องนี้ด้วยครับ 
 
       ตัวอย่างของการที่ "สูญเสียความสมดุล" ที่ชัดเจนที่สุดคือ การใส่แผ่นน้ำหนักเข้าไปใน คานบาร์เบลล์เปล่า ซึ่งผมขอแนะนำวิธีแก้ไว้ให้ดังนี้ครับ


       ( ภาพบน ) 1.เลื่อนคานเปล่า ให้มีระยะห่างจากปลายด้านหนึ่งของคานบาร์ กับตัวที่วางคานบาร์ ด้านที่ใกล้ที่สุด ( ตามรูปก็คือ A )  ให้มีระยะทางน้อยกว่าอีกด้านหนึ่ง ( อีกด้านหนึ่งในที่นี้ก็คือ B ) เพื่อให้มันทรงตัวอยู่ได้  จากนั้นให้ใส่แผ่นน้ำหนักเข้าไปทางด้านที่สั้นกว่า ( ใส่แผ่นน้ำหนักเข้าไปทางด้าน A ก่อน ) ตามที่ปรากฏตาม ภาพที่ 1 ถ้ามันทำท่าจะกระดก ก็ให้เลื่อนระยะ A ให้สั้นลงไปอีก       ( ภาพบน ) 2.จากนั้นค่อยใส่แผ่นน้ำหนักเข้าไปอีกด้านหนึ่งที่เหลือ ( ใส่แผ่นน้ำหนักเข้าไปทางด้าน B ) ตามที่ปรากฏตาม ภาพที่ 2  เพียงเท่านี้คุณก็จะไม่มีปัญหาเรื่องคานกระดกเลย จากนั้นเวลาจะบริหาร ก็ค่อยจัดให้คานมาอยู่ตรงกลางตามปกติ  แล้วบริหารไปจนจบเซท   ถ้าเซทต่อไปต้องการจะเพิ่มแผ่นน้ำหนักอีก ก็ใช้หลักการเดียวกัน   และเมื่อบริหารจนเสร็จแล้ว ต้องการจะถอดแผ่นน้ำหนักออก ก็ให้ใช้หลักการเดียวกัน เช่นกัน


- END -